Back to homepage

Upis i prijemni ispit

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji su završili, srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ispunjavaju opšte i posebne uslove.

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA: – Uz prijavu (Formular se dobija na šalteru za studentska pitanja) podneti:

  1. Diplomu o završnom ispitu,
  2. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih,
  4. Lekarsko uverenje i uverenje od logopeda,
  5. Uplatu za klasifikacioni ispit.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju overene fotokopije.

Svi kandidati prilikom polaganja moraju imati kod sebe ličnu kartu ili pasoš.

Broj slobodnih mesta:

Naziv studijskog programa Broj slobodnih mesta
Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad predškolskoj ustanovi
Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u domovima

PRIJEMNI ISPIT

Svi kandidati koji konkurišu za upis na prvu godinu osnovnih strukovnih studija (oba studijska programa), podležu proveri govornih, muzičkih i fizičkih posobnosti i polažu prijemni ispit.

Pogledajte još