Privatni fakulteti – Svi gradovi

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih privatnih fakulteta u Srbiji.

PREDSTAVITE VAŠU USTANOVU NA NAŠEM PORTALU

DETALJNIJE

Privatni fakulteti u Srbiji

Bačka Topola

 • Fakultet za biofarming

Beograd

Mladenovac

 • Fakultet za poslovno industrijski menadžment

Niš

 • Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”
 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
 • Univerzitet Singidunum – Centar u Nišu

Novi Pazar

 • Departman za filološke nauke
 • Departman za pedagoško-psihološke nauke
 • Departman za ekonomske nauke
 • Departman za pravne nauke
 • Departman za računarske nauke
 • Departman za umetnost

Novi Sad

Pančevo

 • Stomatološki fakultet

Požarevac

 • Fakultet za poslovne studije

Sremska Kamenica

 • Fakultet zaštite životne sredine
 • Fakultet za uslužni biznis – FABUS
 • Fakultet za digitalnu produkciju
 • Fakultet za primenjenu bezbednost
 • Fakultet poslovne ekonomije
 • Akademija klasičnog slikarstva
 • Fakultet informacionih tehnologija

Sremski Karlovci

Svilajnac

 • Fakultet ekološke poljoprivrede

Valjevo

 • Poslovni fakultet
 • Fakultet za poslovnu ekonomiju

Vršac

 • Fakultet za poslovne studije

Zaječar

 • Fakultet za menadžment

Pogledajte još