Privatni fakulteti – Novi Sad

U Novom Sadu nalazi se sedam privatnih fakulteta akreditovanih od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja. Svi fakulteti svoje nastavne planove i programe usklađuju sa principima Bolonjske deklaracije.

Spisak privatnih fakulteta u Novom Sadu:

ISTAKNUTI PRIVATNI FAKULTETI

PREDSTAVITE VAŠU USTANOVU NA NAŠEM PORTALU

DETALJNIJE

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner ALUM 2