Privatni fakulteti – Beograd

Na ovoj stranici nalazi se spisak privatnih fakulteta u Beogradu. 

PREDSTAVITE VAŠU USTANOVU NA NAŠEM PORTALU

DETALJNIJE

Privatni fakulteti u Beogradu

 • Fakultet za projektni i inovacioni menadzment
 • MEF – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije
 • Akademija lepih umetnosti i multimedija
 • Akademija lepih umetnosti
 • Akademija umetnosti
 • Beogradska bankarska akademija
 • Fakultet digitalnih umetnosti
 • Fakultet informacionih tehnologija – Metropolitan univerzitet
 • Fakultet informacionih tehnologija – Alfa univerzitet
 • Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost
 • Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
 • Fakultet za ekonomiju i političke nauke
 • Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA
 • Fakultet za evropski biznis i marketing
 • Fakultet za graditeljski menadžment
 • Fakultet za informatiku i računarstvo
 • Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
 • Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu
 • Fakultet za kompjuterske nauke
 • Fakultet za kulturu i medije
 • Fakultet za medije i komunikacije – FMK
 • Tehnički fakultet
 • Fakultet za menadžment FM
 • Fakultet za menadžment u sportu
 • Fakultet za menadžment nekretnina
 • Fakultet za međunarodnu ekonomiju
 • Fakultet za poslovne studije
 • Fakultet za poslovne studije i pravo
 • Fakultet za preduzetnički biznis
 • Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura
 • Fakultet za strateški i operativni menadžment
 • Fakultet za sport
 • Fakultet za strane jezike
 • Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
 • Fakultet za trgovinu i bankarstvo
 • Fakultet za umetnost i dizajn
 • NOVA akademija umetnosti
 • Poslovni fakultet
 • Pravni fakultet
 • Računarski fakultet
 • SAE Institut