Pravni fakultet – Novi Sad

pravni fakultet novi sadAdresa: Trg Dositeja Obradovića 1, Novi Sad
Telefon: 021/635-03-77
Website: www.pf.uns.ac.rs
Email: dekanat@pf.uns.ac.rs

Pravni fakultet u Novom Sadu je državni fakultet osnovan 1955. godine. Školske 2011/2012 fakultet je ima 5694 studenta na sva tri nivoa studija. Studentima je omogućeno obavljanje prakse u institucijama pravosudnih organa i Advokatske komore Vojvodine. Pravni fakultet je ostvario saradnju sa velikim brojem institucija iz zemlje i inostranstva. Nastavni i naučno-istraživački rad se odvija na devet katedri:

 • Katedra građanskopravnih nauka
 • Katedra privredno pravnih nauka
 • Katedra za krivično pravo
 • Katedra za istoriju države i prava
 • Katedra za teoriju države i prava, filozofiju prava i sociologiju
 • Katedra za javno pravo
 • Katedra za radno i socijalno pravo
 • Katedra za međunarodno pravo
 • Katedra pravnoekonomskih nauka

SMEROVI - PRAVNI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Opšti smer
 • Smer unutrašnjih poslova

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godine)

 • Opšti smer (165 mesta)
 • Smer unutrašnjih poslova (55 mesta)
 • Nacionalna bezbednost (70)
 • Socijalni rad (20)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Privatno pravo (20 mesta)
 • Javno pravo (22 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - PRAVNI FAKULTET NOVI SAD

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit obuhvata dva testa:

 • Test iz ustava i prava građana
 • Test iz istorije

?KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 79.000 dinara, a za strane državljane cena školarine je 1.200 evra.

BROJ MESTA - PRAVNI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
OPŠTI TIP
138
422
560
SMER UNUTRAŠNJIH POSLOVA
45
175
220
UKUPNO 183 597 780

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - PRAVNI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*