Akademija umetnosti – Novi Sad

akademija umetnosti u novom saduAdresa: Đure Jakšića 7, Novi Sad
Telefon: 021/422-177
Website: www.akademija.uns.ac.rs
Email: aofarts@uns.ac.rs

Akademija umetnosti je osnovana 1974. godine u Novom Sadu. Od tada se razvila u jednu od značajnijih umetničkih institucija u regionu. Akademija je osmišljena kao umetnička, obrazovna i naučna institucija savremenog tipa, bazirana na kombinaciji najnovije umetničke i naučne prakse, i oslanjajući se na najbolje primere globalne pedagogije u oblasti visokog umetničkog obrazovanja.

Katedre na kojima se odvija nastavni i umetničko istraživački rad su:

 • Katedra dramskih umetnosti
 • Katedra likovnih umetnosti
 • Katedra muzičkih umetnosti

POMOĆ PRI IZBORU FAKULTETA ILI VISOKE ŠKOLE

Ne znate šta da upišete ili se dvoumite između više fakulteta ili visokih škola? Portal Edukacija, pomaže vam pri izboru fakulteta kroz test profesionalne orijentacije uz nadzor stručnog tima. Napravite pravi izbor i usmerite svoju karijeru na pravi put!.

DETALJNIJE

OSTVARI POPUST NA ŠKOLARINU I DO 20%!

Ostvarite popust na školarinu prilikom upisa privatnog fakulteta ili visoke škole i uštedite i do 20%. Sačuvajte vreme i novac, a brigu o upisu prepustite nama. Ustanove sa kojima sarađujemo su najbolje privatne obrazovne ustanove u zemlji!

DETALJNIJE

ŽELIŠ DA STUDIRAŠ U INOSTRANSTVU?

Ukoliko ste se odlučili da studije nastavite u inostranstvu, za to postoji posebna procedura, a naš stručni tim će biti uz vas tokom celog procesa. Pomažemo vam u pripremi dokumentacije, posredujemo prilikom upisa, pomažemo u odabiru fakulteta.

DETALJNIJE

SMEROVI - AKADEMIJA UMETNOSTI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Departman muzičkih umetnosti
  • Kompozicija
  • Izvođačke umetnosti
  • Muzikologija
  • Etnomuzikologija
  • Muzička pedagogija
 • Departman likovnih umetnosti
  • Likovne umetnosti
  • Primenjene umetnosti i dizajn
 • Departman drmaskih umetnosti
  • Multimedijalan režija*
  • Muzička produkcija*
  • Audiovizuelni mediji
  • Gluma na mađarskom jeziku
 • Interdisciplinarne studije
  • Dizajn video igara

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Kompozicija (2 mesta)
 • Muzikologija (4 mesta)
 • Etnomuzikologija (4 mesta)
 • Likovne umetnosti (20 mesta)
 • Primenjene umetnosti i dizajn (3 mesta)
 • Dramske i audiovizuelne umetnosti (15 mesta)
 • Izvođačke umetnosti (18)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Gluma na srpskom jeziku (10 mesta)
 • Multimedijalna režija (6 mesta)
 • Produkcija (5 mesta)
 • Montaža (5 mesta)
 • Kamera (5 mesta)
 • Dizajn svetla ( 5 mesta)
 • Snimanje i dizajn zvuka (5 mesta)
 • Animacija i vizuelni efekti (5 mesta)
 • Slikanje (8 mesta)
 • Vajanje (7 mesta)
 • Grafika (5 mesta)
 • Grafičke komunikacije (6 mesta)
 • Novi likovni mediji (5 mesta)
 • Fotografija (5 mesta)
 • Crtanje (6 mesta)
 • Kompozicija (2 mesta)
 • Klavir (10 mesta)
 • Gitara (1 mesto)
 • Gudački instrumenti (10 mesta)
 • Duvački instrumenti i udaraljke (10 mesta)
 • Solo pevanje (1 mesto)
 • Muzikologija (4 mesta)
 • Etnomuzikologija (4 mesta)
 • Muzička pedagogija (20 mesta)
 • Muzika i mediji (10)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Skulptura u terakoti (6 mesta)

*Napomena: na studijski program iznačen sa zvezdicom, upis se vrši svake druge školske godine.

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - AKADEMIJA UMETNOSTI

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnost iz kog departmana je smer koji kandidat želi da upiše:

Za Departman likovnih umetnosti:

 • Kandidati sa neodgovarajućim srednjoškolskim obrazovanjem polažu diferencijalni ispit iz Likovne kulture.
 • Kandidati moraju podneti mapu umetničkih radova i položiti preliminarni ispit iz Crtanja.

Za Departman dramskih umetnosti (studije u sklopu ovog departmana mogu upisati svi kandidati sa završenim četvorogodišnjim obrazovanjem.):

 • Na svim studijskim programima ovog departmana polažu se različiti prijemni ispiti koji se sastoje iz više delova.

Za Departman muzičke umetnosti:

 • Kandidati sa neodgovarajućim srednjoškolskim obrazovanjem polažu diferencijalne ispite.
 • Svim kandidatima se na prijemnom ispitu zadaje kompozicija.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 125.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

BROJ MESTA - AKADEMIJA UMETNOSTI

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
 Kompozicija  3  1 4
 Izvođačke umetnosti  37  10 47
 Muzikologija  3  1 4
 Etnomuzikologija  3  5
 Muzička pedagogija  16  4 20 
 Likovne umetnosti  28 15  43 
 Primenjene umetnosti i dizajn  13 9 22 
 Gluma na srpskom jeziku  10 –  10 
 Muzička produkcija*  8 12  20
 Audiovizuelni mediji  24 6 30
 Multimedijalan režija*  4 2 6
 Dizajn video igara  5  15 20
UKUPNO  154  80 234 

*Napomena: na studijski program iznačen sa zvezdicom, upis se vrši svake druge školske godine.

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - AKADEMIJA UMETNOSTI

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*