Filozofski fakultet – Niš

filozofski fakultet nisAdresa: Ćirila i Metodija 2, Niš
Telefon: 018/514-312
Website: www.filfak.ni.ac.rs
Email: info@filfak.ni.ac.rs

Filozofski fakultet koji se nalazi u sklopu Univerziteta u Nišu osnovan je 1971. godine. Ova ustanova obrazovnog karaktera, organizuje studijske programe prema kojima se po završetku studija stiču diplome osnovnih, master i doktorskih studija. Fakultet se bavi i naučno-istraživačkim radom. Na Filozofskom fakultetu u Nišu u ovom trenutku ima upisano oko 3.500 studenata na različitim studijskim programima. Studijski programi koncipirani su po uzoru na svetske i evropske standarde. Nastava se obavlja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

SMEROVI - FILOZOFSKI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Sociologija
 • Novinarstvo
 • Ruski jezik i književnost
 • Francuski jezik i književnost
 • Anglistika
 • Srbistika
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Istorija
 • Filozofija
 • Komuniciranje i odnosi sa javnošću

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Filologija (50 mesta)
 • Psihologija (50 mesta)
 • Anglistika (50 mesta)
 • Sociologija (25 mesta)
 • Istorija (25 mesta)
 • Novinarstvo (25 mesta)
 • Pedagogija (35 mesta)
 • Predmetne nastave (50 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Istorija (3 mesta)
 • Sociologija (5 mesta)
 • Filologija (10 mesta)
 • Psihologija (10 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - FILOZOFSKI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prjemni ispit.

Na studijskom programu filozofija: 

 • Test znanja iz filozofije i test opšte informisanosti

Na studijskom programu istorija: 

 • Test znanja iz istorije i test opšte informisanosti

Na studijskom programu psihologija: 

 • Test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti

Na Studijskom programu pedagogija: 

 • Test znanja iz pedagogije

Na Studijskom programu sociologija: 

 • Test znanja iz sociologije i test opšte informisanosti

Na Studijskom programu francuskog jezika i književnosti: 

 • Test znanja iz francuskog jezika

Na Studijskom programu novinarstva: 

 • Test opšte informisanosti i test iz srpskog jezika

Na Studijskom programu komuniciranje i odnosi sa javnošću:

 • Test opšte informisanosti i test iz srpskog jezika

Na Studijskom programu anglistika: 

 • Test znanja iz engleskog jezika

Na Studijskom programu srbistika:

 • Test znanja iz srpskog jezika i test znanja iz književnosti

Na Studijskom programu ruskog jezika i književnosti: 

 • Test znanja iz ruskog jezika

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 78.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.800 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - FILOZOFSKI FAKULTET

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Filozofski fakultet u Nišu spremili smo rešenja ranijih testova sa prijemnog ispita.

BROJ MESTA - FILOZOFSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Sociologija
30
20
50
Novinarstvo
20
30
50
Ruski jezik i književnost
10
5 15
Francuski jezik i književnost
20
10
30
Anglistika
40
50
90
Srbistika
40
30
70
Pedagogija
30
20
50
Psihologija
40
50
90
Istorija
30
20
50
Filozofija
20
10
30
Komuniciranje i odnosi sa javnošću
20
30
50
Socijalna politika i socijalni rad
20
30
50
UKUPNO 320 305 625

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - FILOZOFSKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*