Ekonomski fakultet – Niš

ekonomski fakultet nisAdresa: Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11, Niš
Telefon: 018/528-601
Website: www.eknfak.ni.ac.rs
Email: ekonomski@eknfak.ni.ac.rs

Ekonomski fakultet u Nišu je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Nišu. Ova institucija je osnovana 1960. godine i obavlja veliki broj delatnosti obrazovnog, naučnog i istraživačkog rada. Fakultet organizuje osnovne, master i doktorske studije. Nastava se odvija preko predavanja i vežbi, seminarske nastave, konsultacija, stručne prakse, seminarskih radova i studija slučaja. Nastavni plan je usklađen sa Bolonjskim procesom što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Studijski programi koncipirani su u skladu sa najvišim svetskim i evropskim standardima.

SMEROVI - EKONOMSKI FAKULTET NIŠ

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Opšta ekonomija (70 mesta)
 • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje (100 mesta)
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje (250 mesta)
 • Poslovno upravljanje (4 modula)
  • Marketing (70 mesta)
  • Međunarodni menadžment (70 mesta)
  • Menadžment u turizmu (70 mesta)
  • Menadžment preduzeća (70 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Ekonomija (4 modula, 35 mesta)
  • Makroekonomija
  • Računovodstvo
  • Finansije i bankarstvo
  • Poslovno upravljanje

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 •  Ekonomija (8 modula, 245 mesta)
  • Opšta ekonomija
  • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Menadžment preduzeća
  • Marketing
  • Međunarodni menadžment
  • Menadžment u turizmu
  • International business development

Fakultet u prvu godinu školske 2017/2018, upisuje 330 studenata na budžet i 370 na samofinansiranje.

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - EKONOMSKI FAKULTET NIŠ

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati:

Lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ekonomske struke ili završenu gimnaziju.

Lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ako su u toku tog obrazovanja izučavala programe iz predmeta od značaja za ove studije, i to:

 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Statistika
 • Nacionalna ekonomija

Lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ne ispunjavaju gore navedene uslove  uz obavezu polaganja dopunskih ispita (Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Statistika, Nacionalna ekonomija).

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz 2 predmeta po izboru, od 4 navedena predmeta:

 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Matematika
 • Sociologija

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 90.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - EKONOMSKI FAKULTET NIŠ

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Ekonomski fakultet u Nišu pogledajte rešenja zadataka sa prijemnog ispita iz predmeta:

 1. Matematika
 2. Osnovi ekonomije online test
 3. Poslovna ekonomija
 4. Sociologija online test

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*

Pretraga