Back to homepage

Savetnik u kampu

summer camp2

Program savetnika u kampu omogućuje mladima, studentima i nastavnicima da dele iskustva i ideje sa ljudima iz Amerike. Radi se u kampovima koji su rasprostranjeni širom zemlje.

Savetnici su zaduženi i za poslove koji spadaju u svakodnevna dešavanja kampa, ali ne spadaju u poslove osoblja. Na primer, neće raditi kao kuvari, fizički radnici, domari i slično.

Šta je potrebno?

  • Znanje engleskog jezika na nivou dovoljnom za sporazumevanje i brigu o američkoj omladini.
  • Kandidat mora biti strani student, radnik, nastavnik, ili individua sa specijalizovanim veštinama.
  • Kandidat mora biti punoletan.

Koje su prednosti ovog programa?

Dobro finansijsko stanje – učesnici programa su plaćeni isto kao i američki državljani koji rade u kampovima. Plate su dovoljno visoke za lagodan život.