PMF OBELEŽAVA 47. ROĐENDAN

19/05/2016 13:18

PMF OBELEŽAVA 47. ROĐENDAN

Savet Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 22. maja 1969. godine, donosi odluku da se od Prirodno-matematičkog smera Filozofskog fakulteta u Novom Sadu osnuje Prirodno-matematički fakultet. Tokom 1989. godine Prirodno-matematiči fakultet dobija i svoju kuću, čuvenu “Plavu zgradu”.

Ovog maja punimo 47 godina, a naš slogan je “ZGRABI ZNANJE”, jer kvalitetom pruženih usluga, visokom kompetencijom obrazovnog kadra, brojnim istraživačkim i naučnim projektima, izuzetno dobrom poslovnom saradnjom sa nacionalnim i međunarodnim institucijama obezbeđujemo poverenje studenata, privrede i društva.

U poslednjih nekoliko godina uložena su znatna sredstva u naučno-istraživačke laboratorije i zapošljavanje mladih stručnjaka. Neprekidno se sprovode aktivnosti na promociji rada fakulteta, njegovog preduzetničkog duha i animaciji mladih da se bave naukom, istraživanjem i radom u prosveti, a sve u cilju osnaživanja domaćeg obrazovanja, privrede i stvaranja veza između obrazovanja, tehnologije, industrije i ekonomije.

Danas na fakultetu studira više od 6.000 studenata, nastavu vodi blizu 400 profesora i saradnika, među kojima su istaknuti članovi Srpske akademije nauka i umetnosti i Vojvođanske akademije nauka i umetnosti.

PMF pruža znanje i veštine koje otvoraju vrata sveta jer… znanje je moć – Scientia ipsa potentia est – kaže stara latinska izreka, zato – ZGRABI ZNANJE!

Naš dan obeležavamo u petak, 20. maja svečanošću u amfiteatru “Mihajlo Pupin” u zgradi Departmana za matematiku i informatiku / Departmana za fiziku, Trg Dositeja Obradovića 4, u 13 časova.

Gostima će se obratiti rektor Novosadskog Univerziteta, prof. Dušan Nikolić i dekan PMF-a, prof. Milica Pavkov Hrvojević, koja će zaposlenima i studentima uručiti nagrade i plakete.

Po prvi put, deo ove svečanosti jeste i dodela nagrade NAJBOLJEM MLADOM NAUČNIKU sa PMF-a, koja se dodeljuje za izuzetne rezultate u oblasti nauke i istraživačkog rada za prethodnu kalendarsku godinu, u svrhu naučnog usavršavanja odnosno učešća na naučnim konferencijama u zemlji ili inostranstvu, po izboru dobitnika.

19/05/2016 13:18

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments