POSETITE NAS!

metropolitan logo

PROMO VIDEO

BESPLATNA PRIPREMA ZA PRIJEMNI

priprema crtanje matropolitan priprema matematika metropolitan priprema menadzment metropolitan
Back to homepage

Upis – Prijemni ispit

upis na metropolitan

PRIJEMNI ISPIT NA UNIVERZITETU METROPOLITAN

Šta je prijemni ispit na Univerzitetu Metropolitan?

Univerzitet Metropolitan smatra da studije na prvoj godini studija treba da budu prilika da student pokaže da li je sposoban da uspešno studira na izabranom studijskom programu. Prijemni ispit, s druge strane, ima nedostatak jer odražava znanje koje je student pokazao samo u trenutku polaganja. On može u tom trenutku da bude dekoncetrisan, ili pod tremom i dr. Mnogo je prikladnije da student ima šansu da u toku  cele prve godine pokaže svoje sposobnosti i spremnost za studije na izabranom studijskom programu. To je praksa i u mnogim zemljama, kao na primer, u Francuskoj, u kojoj je lako upisati prvu godinu, a teže upisati drugu.

Iz navedenih razloga, prijemni ispit na Univerzitetu Metropolitan nije eliminacionog tipa. On je prilika da ocenimo stepen znanja i motivisanosti kandidata za upis, kako bi ga eventualno savetovali da prihvati, ako je potrebno, jedan od oblika pripremne nastave koju nudimo, ili može da i promeni studijski program koji je nameravao da upiše. Univerzitet Metropolitan je značajno proširio svoje kapacitete i broj akreditovanih mesta, te je mala verovatnoća da će taj kapacitet postati smetnja realizaciji gore navedene politike upisa. Kada ostane na raspolaganju još samo 10% raspoloživih mesta, prijemni ispit će automatski postati i eliminacioni, a o tome će kandidati biti obavešteni na ispitu.

Prijemni ispit nije eliminacionog karaktera, ali je obavezan, jer želimo da pomognemo kandidatima u izboru programa i u pripremi za uspešno studiranje.  Prijemnog ispita su oslobođeni samo kandidati koji su već polagali prijemni ispit na nekom drugom fakultetu a koji je sličan načinu polaganja na Univerzitetu Metropolitan. Za nas je dovoljno da obavimo razgovor sa kandidatom, kao i  da saznamo šta je i kako  polagao i koliko je postigao poena na prijemnom ispitu.

Kako se polaže prijemni ispit?

  • Kandidati koji žele da upišu neki od studijskih programa Fakulteta informacionih tehnologija, na prijemnom ispitu polažu matematiku, a nakon toga obavljaju razgovor sa komisijom. Prijemni ispit se sastoji od ukupno 5 zadataka koji se rade u trajanju od 120 minuta. Svi kandidati koji žele da polažu prijemni za Fakultet informacionih tehnologija, mogu se prijaviti i za besplatnu pripremu iz matematike, kako bi se za isti bolje pripremili.
  • Kandidati koji žele da upišu neki od studijskih programa Fakulteta za menadžment, na prijemnom ispitu polažu rešavanje studije slučaja u trajanju od 60 minuta i obavljaju razgovor sa komisijom. Zadatak je da kandidati na osnovu zadate poslovne situacije u tekstualnom obliku, u formi kraćeg teksta, predstave i izdvoje sve bitne informacije. Svi kandidati koji žele da polažu prijemni za Fakultet za menadžment, mogu se prijaviti i za besplatnu pripremu iz menadžmenta.
  • Kandidati koji žele da upišu neki od studijskih programa Fakulteta digitalnih umetnosti, na prijemnom ispitu polažu crtanje mrtve prirode ugljenom na papiru (format 70×100) u trajanju od 240 minuta. Kandidati koji žele da polažu prijemni za studijski program Modni dizajn, pored crtanja ugljenom na papiru, na osnovu ponuđenih kolaža, biraju jedan po svom izboru, na osnovu kojeg će raditi kreaciju. Za rad na kreaciji predviđeno je 30 minuta. Svi kandidati koji žele da polažu prijemni za Fakultet digitalnih umetnosti, mogu se prijaviti i za besplatne pripreme iz crtanja.

Kandidati koji su na drugim univerzitetima/fakultetima polagali prijemni ispit, a žele da se prijave za upis na Univerzitetu Metropolitan, potrebno je da našoj marketing službi na adresu [email protected], koja vrši upisa studenata, dostavi informaciju o pismenom ispitu koji su polagali (gde, šta i kako se polagalo, koji je broj poena dobijen), ako žele da podnesu zahtev za oslobođenja polaganja i prijamnog isita na Univerzitetu Metropolitan.

Koji su naredni rokovi polaganja prijemnog ispita?

Da kandidati ne bi došli u situaciju da broj mesta za upis postane ograničenje upisa, te prijemni ispit onda postaje eliminacionog tipa, a i da kandidat za upis može da bude odbijen,  savetujemo svim kandidatima da upis obave što ranije. Ako kandidat još nema potpunu dokumentaciju za upis, tj. svedočanstvo o položenom četvrtom razredu i o položenoj maturi, on ima pravo upisa i polaganja prijemnog ispita, ali je obavezan da overenu kopiju ovih dokumenata dostavi čim ih dobije.

Za kandidate koji su polagali prijemni ispit na nekom drugom fakultetu, otvoren je direktan upis. Ovi kandidati su oslobođeni polaganja prijemnog ispita, ako je prijemni ispit bio sličan prijemnom koji se sprovodi na Univerzitetu Metropolitan.

Kanidati koji nisu polagali prijemni ispit na nekom od drugih fakulteta ili su polagali prijemni ispit koji se bitno razlikuje od ispita na Univerzitetu Metropolitan, mogu konkurisati za individualni prijemni ispit za studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mesta.

Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita se može izvršiti na nekoliko načina:

  • Putem elektronske prijave za upis
  • Slanjem maila na adresu [email protected]
    (Naslov e-maila: Prijava za prijemni ispit; U mailu navesti podatke: Ime i prezime, studijski program, oblik nastave (internet ili tradicionalno), adresa stanovanja, broj telefona, email adresa, škola koju pohađaju )
  • Telefonom na 011/ 20 30 885 ili 018/ 55 10 00