Fakulteti slabo nagrađuju vannastavne aktivnosti

16/12/2013 15:37

Fakulteti slabo nagrađuju vannastavne aktivnosti

Tek 10% ustanova Univerziteta u Beogradu nagrađuje studente za njihove vannastavne aktivnosti, u skladu sa bolonjskim pravilima. U vrednovanju ovih aktivnosti prednjači Veterinarski fakultet.

Senat Univerziteta u Beogradu je u martu usvojio pravilnik o bodovanju studenata za volonterski rad, sportske rezultate, angažovanje u lokalnoj zajednici. Veterinarski fakultet je već dodelio prve bodove bivšem studentu prodekanu, izjavio je predsednik Studetskog parlamenta Beogradskog univerziteta Andrijan Lemut

Pravilnik su doneli i Farmaceutski fakultet i Fakultet političkih nauka, a na još 5-6 fakulteta dokument je prošao nastavno-naučna veća, i formiraju se komisije profesora i predstavnika studenata.

Fakultet bezbednosti, Poljoprivredni fakultet i Mašinski fakultet još nisu usvojili pravilnike. Lemut pretpostavlja da taj zastoj postoji zbog duže procedure.

Za akademsku 2012/13. godinu pravilnik se primenjuje retroaktivno. Volonterski poslovi tokom Univerzijade 2009. godine, na kojima je angažovan velik broj studenata neće biti bodovani.

Bodovi će se dobijati i za učešće u naučnoistraživačkom radu, studentskom angažovanju i organizovanju, projektima, priznanjima sa međunarodnih i domaćih takmićenja u sportu i znanju.

Osnovna ideja je da pravilnik pomogne studentima pri zapošljavanju, pošto će poslodavcu omogućiti da nađe najbolje radnike.Oni će moći da vide koliko su studenti bili angažovani u toku studija, pored redovnog polaganja ispita.

Bodovi će se upisivati u ”dodatak diplomi”, ispravu koja je obavezna uz diplomu, a jedan bodi vredi od 25 do 30 časova rada.

Izvor: Tanjug

16/12/2013 15:37

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments