Back to homepage

Studije u Slovačkoj

bratislava

Slovačka je smeštena u centralnoj Evropi i graniči se sa Austrijom, Češkom, Poljskom, Ukrajinom i Mađarskom.

Ova mala zemlja ima dinamičan reljef koji varira od ravnica do visokih planina. Karpati se prostiru kroz pola zemlje, a ima i manjih planinskih venaca.

Bratislava je glavni grad, i sa 427.000 stanovnika ujedno i najveći grad u Slovačkoj. U ovom gradu je smešten najveći broj fakulteta i predstavlja idealno mesto za studente širom sveta.

Ima odlične restorane, kafiće, klubove i kulturne ustanove. Cene u Bratislavi su takođe veoma primamljive jer su dosta manje od ostalih evropskih metropola.

ŽELIŠ DA STUDIRAŠ U INOSTRANSTVU?

Ukoliko ste se odlučili da studije nastavite u inostranstvu, za to postoji posebna procedura, a naš stručni tim će biti uz vas tokom celog procesa. Pomažemo vam u pripremi dokumentacije, posredujemo prilikom upisa, pomažemo u odabiru fakulteta.

DETALJNIJE

POMOĆ PRI IZBORU FAKULTETA ILI VISOKE ŠKOLE

Ne znate šta da upišete ili želite da se prebacite na drugi fakultet? Portal Edukacija, pomaže vam pri izboru fakulteta kroz test profesionalne orijentacije. Takođe, posredujemo prilikom prebacivanja sa jednog na drugi fakultet ili visoku školu.

DETALJNIJE

OSTVARI POPUST NA ŠKOLARINU I DO 20%!

Ostvarite popust na školarinu prilikom upisa privatnog fakulteta ili visoke škole i uštedite i do 20%. Sačuvajte vreme i novac, a brigu o upisu prepustite nama. Ustanove sa kojima sarađujemo su najbolje privatne obrazovne ustanove u zemlji!

DETALJNIJE

Fakulteti i univerziteti u Slovačkoj

Spisak svih univerziteta u Slovačkoj možete pogledati OVDE

Najstariji slovački univeziteti

 • Prvi osnovan univerzitet na prostoru današnje Slovačke je Akademija Istropolitana (1465-1491). Bio je to prvi univerzitet u Ugarskoj, podignut za vladavine kralja Mateja Korvina, pre otkrivanja Amerike.
 • Košicki Univerzitet su osnovali jezuiti 1657.
 • 1762. godine kraljica Marija Terezija je podigla prvu rudarsku školu na svetu u Banskoj Štiavnici.

Visokobrazovne institucije u Slovačkoj se dele prema prirodi i obimu nastave na univerzitetske i neuniverzitetske obrazovne institucije.

 • Univerzitetske institucije nude obrazovanje na visokom nivou kroz sva tri nivoa studija (osnovnih, master i doktorskih studija) sa jakim programima drugog i trećeg stepena studija. Studijski programi se sprovode prema odredbama visokoobrazovnog sistema i pokrivaju oblasti iz nauke, tehnologije i umetnosti i prate njihov naučni razvoj. Termin univerzitet se koristi isključivo za instituciju visokoobrazovnog tipa.
 • Neuniverzitetske institucije su obrazovne institucije koje nude obrazovanje na prvom nivou tj. nivou osnovnih studija (strukovne i više škole)

Prema vrsti osnivanja i finansiranja se visokoobrazovne institucije dalje dele na:

 • Javne visokoobrazovne institucije: Utvrđene su zakonom i one se finansiraju uglavnom iz budžeta. To su institucije pod samoupravom odnosno državnom upravom. Trenutno postoji 20 javnih obrazovvnih institucija u Slovačkoj koje obuhvataju 9 tradicionalih školskih ustanova, 5 tehnoloških univerziteta, 3 univerziteta dramskih umetnosti, jedan ekonomski, jedan univerzitet veterine i farmacije i jedan univerzitet agrikulture.
 • Državne visokoobrazovne institucije: su vojni, policijski i medicinski fakulteti. Ustavnovljeni su zakonom i Ustavom i regulisani su od strane vladinih ministarstava. Ove se institucije finansiraju isključivo iz državnog budžeta
 • Privatne visokoobrazovne institucije: zahtevaju odobrenje od države izdato od strane vlade Slovačke Republike. Osnivaju ih i finansiraju nevladine organizacije. Većina privatnih fakulteta nudi obrazovanje iz oblasti marketinga, menadžmenta, ekonomije, prava, međunarodnih odnosa, regionalnog razvoja, zdravstvenog i socijalnog rada. U Slovačkoj je aktivno 13 privatnih fakulteta.

Visokoobrazovne institucije se mogu podeliti na manje organizacione jedinice npr. fakultet – fakulta (samoupravna jedinica sa većim stepenom autonomije); institut – “ústav” kojim upravlja neka visokoobrazovna jedinica ili fakultet, dok on pokriva više odeljenja odnosno katedri.

Spisak visokoobrazovnih institucija u Slovačkoj

Javne obrazovne institucije

Bratislava

Akademija lepih umetnosti i dizajna – www.vsvu.sk

Akademija primenjenih umetnosti – www.vsmu.sk

Univerzitet Komenskog Bratislava – www.uniba.sk

Tehnološki Univerzitet u Bratislavi – www.stuba.sk

Ekonomski fakultet u Bratislavi – www.euba.sk

Košice

Univerzitet Pavla Jozefa Šafarika u Košicama – www.upjs.sk

Tehnološki Univerztet Košice – www.tuke.sk

Univerzitet veterinarske medicine Košice – www.uvlf.sk

Univerzitet Konstantina filozofa u Nitri – www.ukf.sk

Poljoprivredni fakultet u Nitri – www.uniag.sk

Banska Bistrica

Akademija umetnosti Banska Bistrica – www.aku.sk

Matej Bel Univerzitet Banska Bistrica – www.umb.sk

Prešov

Univerzitet u Prešovu – www.unipo.sk

Ružomberok

Katolički Univerzitet u Ružomberku – www.ku.sk

Trenčin

Aleksandar Dubček Univerzitet u Trenčinu – www.tnuni.sk

Trnava

Trnavski Univerzitet – www.truni.sk

Univerzitet sv. Ćirila i Metoda – www.ucm.sk

Zvolen

Tehnički Univerzitet u Zvolenu – www.tuzvo.sk

Žilina

Univerzitet u Žilini – www.uniza.sk

Univerziteti na državnom nivou

 • Policijska akademija u Bratislavi – www.akademiapz.sk
 • Medicinski fakultet u Bratislavi – www.szu.sk
 • Akademija oružanih snaga generala Rastislava Štefanika (Liptovski Mikulaš) – www.aos.sk

Privatni fakulteti

 • Jan Albrecht muzička akademija i akademija umetnosti u Banskoj Štiavnici – www.huaja.org
 • Fakultet za medije i marketing komunikacije u Bratislavi – www.akademiamedii.sk
 • Panevropski Univerzitet Bratislava – www.paneuroni.sk
 • Goethe Univerzitet Bratislava – www.guni.sk
 • Fakultet za ekonomiju i menadžment u javnim upravama – www.vsemvs.sk
 • Univerzitet Sv. Elizabeta za socijalni rad i zdravstvenu zaštitu, Bratislava – www.vssvalzbety.sk

Upis na fakultete u Slovačkoj - Organizacija studija

Visokoobrazovne institucije pružaju visoko obrazovanje u okviru studijskih programa akreditovanih od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, istraživanje i sport Slovačke Republike. Nastavni jezik je slovački, međutim određeni programi se predaju  i na engleskom jeziku, većinom za strane studente.

Školska godina

Školska godina na fakultetima počinje svake tekuće godine 1. septembra i traje do 31. avgusta sledeće godine. Podeljena je na dva semestra, zimski i letnji. Zimski semestar traje od septembra do januara, letnji od februara do juna.

Nastavni program

Program nastave se sastoji od predavanja, seminara, vežbi, projekata, praksi, konsultacija itd. Uspeh se ocenjuje prema Evropskog sistemu prenosa bodova ECTS, koji je zvanično u upotrebi od 2002. Jedna akademska godina nosi 30 bodova po semestru odnosno 60 po godini. U Slovačkoj je sistem ocenjivanja numerički od 1 do 4, gde 1 predstavlja odličan uspeh a 4 nedovoljan.

Nivoi studija

Studijski programi se većinom odvijaju na tri nivoa studija, međutim neke ustanove mogu da integrišu prva dva nivoa u jednu celinu.

Prvi nivo su osnovne studije (slov. bakalar). Trajanje studija: tri godine

Drugi nivo studija i integrisane studije prvog i drugog nivoa su:

 • master studije
 • inženjerske studije
 • doktorske studije

Trajanje studija: dve godine

Treći nivo studija su doktorske studije (PhD.). Trajanje: tri do pet godina

Akademske titule

Prvog nivoa – Bc. skraćeno za bakalar – 180 ECTS

Drugog nivoa – 120 ECTS

 • Magistar – Mgr.
 • Inženjer – Ing.
 • Lekar opšte prakse – MUDr.
 • Doktor stomatologije – MDDr.
 • Doktor veterinarske medicine –  MVDr.

Trećeg nivoa: Doktor nauka – Phd. / Doktor umetnosti – ArtD.

Upisivanje fakulteta za strane državljane

U Slovačkoj se na strane studente pri upisivanju fakulteta gleda manje više isto kao i na domaće. Da biste upisali fakultet u Slovačkoj potrebno je da vaše prethodno obrazovanje bude priznato od strane Slovačke Republiblike. Ove informacije je najbolje tražiti u:

Centar za priznavanje diploma:

Ministarstvo prosvete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava

E‑mail: [email protected]

Tel: +421–2–5937–4623, +421–2–5937–4612

Radno vreme: ponedeljak, sreda i četvrtak od 9:00 do 11:30 i od 12:30 do 14:00

Za više informacija posetite zvanični sajt

Ukoliko ne ispunjavate sve uslove za upis, nudi se opcija pohađanja kursa slovačkog jezika, kao priprema za upis na fakultet. Ovakvu obuku organizuje Institut za jezičku i akademsku pripremu stranaca, kao samostalna jedinica u okviru Univerziteta Komenskog u Bratislavi (www.cdvuk.sk).

Naravno svaki fakultet ima svoje jedinstvene kriterijume za upis. Većina se nalazi na pojedinim sajtovima fakulteta koji imaju stranice i na engleskom jeziku. Takođe možete kontaktirati fakultet ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica.

Stipendije

Slovačka vlada svake godine dodeljuje određen broj stipendija za strance. Stipendije variraju od fakulteta do fakulteta, nastavnog jezika, zemalja kojima su namenjene itd. Zbog toga je najbolje redovno pratiti obaveštenja na sledećim sajtovima:

Nosiocima srpskih pasoša izdatim od MUP-a Srbije nije potrebna viza za ulazak u Slovačku, ukoliko boravak ne prekoračuje period od 90 dana u trajanju od 6 meseci. Svi duži boravci zahtevaju izdavanje posebne vize za tu namenu koja se vadi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Slovačke Republike. Dodatne informacije možete naći na zvaničnom sajtu Ambasade Slovačke 

Kontakt:

Adresa: Bulevar umetnosti 18, 11070 Beograd, Novi Beograd
Telefon: 011/222-3800,
Faks: 011/222-3820
E-mail: [email protected]

Pogledajte još