Back to homepage

Studije u Kostariki

kostarika studije u inostranstvuu

U Kostariki postoje dva podsistema obrazovanja, državni i privatni. Svaki poseduje sopstveni pravni okvir, kao i regulatorno i koordinaciono telo.

ŽELIŠ DA STUDIRAŠ U INOSTRANSTVU?

Ukoliko ste se odlučili da studije nastavite u inostranstvu, za to postoji posebna procedura, a naš stručni tim će biti uz vas tokom celog procesa. Pomažemo vam u pripremi dokumentacije, posredujemo prilikom upisa, pomažemo u odabiru fakulteta.

DETALJNIJE

POMOĆ PRI IZBORU FAKULTETA ILI VISOKE ŠKOLE

Ne znate šta da upišete ili želite da se prebacite na drugi fakultet? Portal Edukacija, pomaže vam pri izboru fakulteta kroz test profesionalne orijentacije. Takođe, posredujemo prilikom prebacivanja sa jednog na drugi fakultet ili visoku školu.

DETALJNIJE

OSTVARI POPUST NA ŠKOLARINU I DO 20%!

Ostvarite popust na školarinu prilikom upisa privatnog fakulteta ili visoke škole i uštedite i do 20%. Sačuvajte vreme i novac, a brigu o upisu prepustite nama. Ustanove sa kojima sarađujemo su najbolje privatne obrazovne ustanove u zemlji!

DETALJNIJE

Državni univerzitet u Kostariki

Upis na fakultete u Kostariki – Prijemni ispit i upis

Na Univerzitetu u Kostariki studira dve vrste studenata: redovni studenti i studenti na razmeni.

1. Redovni studenti su oni koji su zvanično upisani kako bi diplomirali na ovom Univerzitetu, a pre toga položili prijemni ispit koji predstavlja ,,test akademskih sposobnosti“, a podrazumeva stavke matematičkog i verbalnog rasuđivanja. Sastavljanje ispita je odgovornost multidisciplinarne grupe akademika koji su specijalizirali iz oblasti sastavljanja testova i svake godine razvijaju nove sadržaje.

Više o načinima konkurisanja, mestima i aktuelnim datumima možete pogledati OVDE

2. Studenti na razmeni su oni koji na kraju svojih studija ne dobijaju diplomu ovog univerziteta, već svoje matične ustanove. Oni ne polažu prijemni ispit i nisu vezani isključivo za samo jednu oblast ili program studiranja. Status studenta na razmeni traje dva semestra.

Ovi studenti moraju da popune zahtev za upis i prilože drugu dokumentaciju navedenu u pomenutom zahtevu. Zvaničan prevod transkripta ocena (na engleski ili španski) treba da bude poslat ranije sa matičnog univerziteta u Kancelariju za međunarodne odnose Univerziteta u Kostariki. Ne prihvataju se transkripti poslati po studentu. Rok za slanje za zimski semester je oktobar, a za letnji semestar mart. Student treba da ima prosek ocena osam ili vise.

Za upis u statusu studenta na razmeni je neophodna sledeća dokumentacija:

Navedenu dokumentaciju je potrebno poslati na sledeću adresu:

Universidad de Costa Rica, Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, Sección de Movilidad Estudiantil, Apartado Postal 11501-2060, San José, Costa Rica.

Studije i studijski programi

Ovaj univerzitet nudi osnovne akademske i postdiplomske studije.

Osnovne akademske studije raspolažu sledećim studijskim programima i oblastima:

 • Studije umetnosti i književnosti (moderni jezici, filozofija, filologija, lingvistika i književnost)
 • Studije prirodnih nauka (hemija, matematika, geologija, fizika, biologija)
 • Studije društvenih nauka (specijalna edukacija, obrazovanje nastavnika, sport i fizičko vaspitanje, bibliotekarstvo, obrazovna administracija, pravo, socijalni rad, sociologija, psihologija, istorija, geografija, političke nauke, komunikologija, antropologija, statistika, ekonomija, poslovna administracija)
 • Studije agroprehrambenog sektora (agronomija, poljoprivredna ekonomija, tehnologija prehrambenih proizvoda, zootehnika, stočarstvo)
 • Studije inženjerstva (topografsko inženjerstvo, električno inženejrstvo, hemijsko inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo, poljoprivredno inženjerstvo, računarstvo i informatika, građevinarstvo, arhitektura)
 • Zdravstvene studije (odontologija, mikrobiologija, zdravstvene tehnologije, javno zdravlje, nutricionizam, opšta medicina, smer za medicinske tehničare, farmacija)

Postdiplomske studije podrazumevaju usavršavanje, organizovanje i uže orijentisanje na jednu od tema obrađenih tokom osnovnih studija. Detaljnije o programima i rokovima pogledajte OVDE

Finansije

Troškovi upisa na Univerzitet se izmiruju nakon datuma početka predavanja, svakog semestra. Ukupna cena zavisi od broja bodova  koji nose izabrani predmeti za jedan semestar, a maksimum je dvanaest bodova. Detaljnije o odnosu cena i bodova pogledajte OVDE

Studenti koji su na Univerzitetu preko programa razmene oslobođeni su plaćanja troškova upisa.

Odsek za mobilnost sudenata na kraju svakog semestra šalje zvanični transkript ocena svakog stranog studenta u zemlju iz koje potiče, odnosno na njegov/njen matični fakultet, pre nego što se vrati u svoju zemlju. Taksa za ovo slanje iznosi 1600 kolona (zvanična valuta).

Kursevi jezika za strance

Univerzitet u Kostariki nudi kurseve jezika za strance, koji nisu deo regularnog nastavnog plana. Za detaljnije informacije, obratiti se sledećem kontaktu:

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
Programa de Español para Extranjeros, Oficina 138
Código postal: 11501-2060, Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica
Tel: (506) 2511-8430
Email: [email protected]

Zapošljavanje

 • Sistem posredovanja. Ovo je sistem nastao u svrhu lakšeg zapošljavanja diplomaca i studenata koji su u završnoj fazi studija. Način funkionisanja predstavlja interaktivni portal koji omogućava direktan kontakt između studenata i poslodavaca, kao i upoznavanje mladih sa aktuelnim tržištem rada.
 • Kancelarija za ljudske resurse potpomaže razvoj univerzitetske radne zajdnice i omogućava dostupnost informacija i konkursa koji su u ponudi

Život u Kostariki

Valuta

Zvanična valuta u Kostariki je kolonnazvana po Kolumbu (šp. Cristóbal Colón).

Banke

Da biste se informisali o proceduri otvaranja bankovnog računa u statusu međunarodnog studenta, najbolje je kontaktirati konkretnu banku kao i studentsku službu biranog univerziteta. Osim otvaranja računa, uobičajeno je podneti zahtev za debitnu (bankomat) karticu, kako biste moglu u svakom trenutku da koristite automate.

Životni troškovi

Troškovi studenta mnogo variraju u zavisnosti od grada u kom živi, najviše zbog razlka u ceni smeštaja. Iznajmljivanje jedne sobe u srednjoj zoni San Hosea košta oko 250 000 kolona mesečno (oko 500 američkih dolara), u zavisnosti od mesta i vrste smeštaja. Cena stana u blizini Univerziteta u  Kostariki iznosi oko 400 američkih dolara mesečno, što takođe zavisi od mesta i vrste smeštaja, kao I drugih pogodnosti.

Takođe treba imati u vidu, prevoz, hranu, gorivo (ukoliko posedujete automobil) i dodatne troškove (internet itd.). Prema grubim proračunima jedan student treba da raspolaže sa oko 500 dolara mesečno koje bi trošio samo na osnovne troškove i plaćanje računa.

Cene u prestonici

 • Karta za jednu vožnju gradskim prevozom (metro, autobus, tramvaj) košta oko 300 kolona.
 • Cena jedne kafe u kafiću je oko 800, soka iz automata oko 650, a večere u restoranu oko 3500 kolona.
 • Što se tiče noćnog života, flaša piva od 0.33l košta oko 900 kolona, što svakako zavisi od brenda.
 • Litar goriva je oko 600 kolona, a dvadesetominutna vožnja taksijem (od aerodroma do centra grada) oznosi oko 700 kolona.
 • Cena novina je oko 200 kolona, a ukoliko pak želite da posetite bioskop, za ulaznicu biste morali da izdvojite oko 5000 kolona.

Kultura i tradicija

Imajući u vidu mešavinu kultura (indijanske, španske – evropske, afrokaripske i azijske), Kostarika obiluje bogatim kulturnim programom u domenima muzike, plesa, filma, slikarstva, književnosti i televizije. Kulturne aktivnosti možete pratiti putem sajta Ministarstva kulture i omladine.

Kontakt

Prva opcija kontakta sa porodicom i prijateljima je svakako putem telefona, interneta i korišćenja društvenih mreža, ali ukoliko želite da pošaljete pismo, razglednicu, štampanu dokumentaciju ili paket, učinićete to u pošti.

Kontakti za hitne slučajeve

Kada dođe do hitnog slučaja, najpreporučljivije je obratiti se konzulatu svoje zemlje u stranoj državi, koji pruža pravno-administrativne usluge svojim državljanima kada se nađu u takvim situacijama.

Kontakt srpskog konzula u Kostariki

U hitnim slučajevima svaki stranac ima pravo na pregled lekara, iako je samo privremeno u zemlji. Za dodatnu pomoć može da se obrati Turističkoj policiji koja je zadužena isključivo za zahteve i probleme turista.

Šta bi trebalo da znate pre putovanja

Prvo što treba da uradite je da se pozabavite dokumentacijom koja vam je neophodna kako bi provodili vreme u Kostariki u statusu studenta.

 • Pasoš – Neophodno je da posedujete pasoš čiji rok ističe šest meseci nakon predviđenog vraćanja u svoju zemlju.
 • Viza – Sve osobe koje dolaze iz inostranstva u Kostariku u svojstvu studenata, profesora, docenta, istraživača i volontera su u obavezi da pribave specijalnu privremenu vizu u konzulatu svoje zemlje. Kako u Srbiji ne postoji ambasada ove zemlje, ona koja pokriva teritoriju Srbije nalazi se u Italiji, u Rimu (adresa: Via Batolomeo Eustachio No. 22 Interior 6).

Uslovi za podnošenje zahteva privremenu studentsku vizu:

 1. Student/studentkinja je u obavezi da podnese zahtev za izdavanje ove vize u konzulatu Kostarike u svojoj zemlji. Studenti iz zemlje u kojoj konzulat ne postoji mogu celu proceduru da obave u Kostariki. U tom slučaju, pri ulasku u zemlju plaćaju 200 američkih dolara na broj računa 242480-0 (Banka Kostarike), što je taksa za ulazak u zemlju u statusu turiste, koji će potom biti promenjen u status studenta.
 2. Da biste dovršili pomenutu proceduru i promenili svoj status neophodno je da sa sobom ponesete sledeću dokumentaciju:
  1. Izvod iz matične knjige rođenih sa zahtevom za konzularnu legalizaciju Rok važenja izvoda je tri meseca i mora da bude preveden na španski jezik od strane sudskog tumača u Kostariki.
  2. Uverenje da se protiv fizičkog lica ne vodi krivični postupak sa zahtevom za konzularnu legalizaciju, izdaje zemlja porekla ili zemlja u kojoj je osoba provela poslednje tri godine. Rok važenja uverenja je tri meseca i mora da bude prevedeno na španski jezik od strane sudskog tumača u Kostariki.

Prvi deo konzularne legalizacije obavlja se pre putovanja, a drugi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kostarike, pri čemu se plaća taksa u visini od 40 američkih dolara.

Kada stigne u Kostariku, strani student/studentkinja podnosi pismeni zahtev za sticanje statusa studenta u Direkciji za imigracije, pri Kancelariji za međunarodne odnose i spoljnu saradnju.

Zahtev treba da sadrži sledeće informacije:

 • Puno ime i prezime
 • Nacionalnost
 • Datum rođenja
 • Vrsta, broj i datum isteka pasoša
 • Vreme boravka u Kostariki
 • Tačna adresa u Kostariki; broj telefona i elektronska pošta

Student/studentkinja je u obavezi da uz zahtev priloži sledeću dokumentaciju:

 1. Fotokopija celog pasoša, koju na španski mora da prevede sudski tumač u Kostariki.
 2. Dokaz o registraciji otisaka prstiju koji se dobija u Policijskom arhivu Ministarstva za javnu bezbednost (ekvivalent Ministarstva unitrašnjih poslova u Srbiji). Za obavljanje ove procedure potrebno je poneti pasoš i fotografiju veličine 5x5cm.
 3. Dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 375 kolona na broj računa 242480-0 (Banka Kostarike)
 4. Dokaz o upisu u konzularni registar u srpskoj amasadi u Kostariki.
 5. Dve novije fotogradije veličine 5x5cm.

Kancelarija za međunarodne odnose i spoljnu saradnju prima kompletnu dokumentaciju i priprema zahtev koji podnosi u Direkciji za imigracije kako bi aplikant dobio status studenta. Potpis ovog zahteva treba da bude overen od strane advokata, a troškove overe snosi student. Nakon toga Direkcija u roku od 45 dana izdaje rešenje.

Nakon potvrdnog odgvora, zahteva se predaja sledeće dokumentacije Kancelariji za međunarodne odnose i spoljnu saradnju.

 • Pasoš (na kom će biti zalepljena privremena dozvola za boravak)
 • Dokazi o uplati sledećih depozita:
  • 20 američkih dolara na račun broj001-0080052-0 (Banka Kostarike) – garantni deposit
  • 30 američkih dolara na račun broj 242480-0 (Banka Kostarike) – izdavanje dokumenta koji potvrđuje legalan boravak
  • 25 američkih dolara na račun broj 242480-0 (Banka Kostarike) – migracione usluge
  • 5 američkih dolara na račun broj 242480-0 (Banka Kostarike) – Socijalni Migracioni Fond

Preporuke

Zahtev za dobijanje statusa studenta, zajedno sa navedenom dokumentacijom treba da se preda Kancelariji za međunarodne odnose i spoljnu saradnju minimum 22 pre isteka boravka u statusu turiste.

Navedeni iznosi su podložni promenama, zbog čega je važno računati na eventualni eventualni trošak.

Svaki student je dužan da prijavi Kancelariji bilo koju promenu u vezi sa sledećim informacijama: promena adrese u Kostariki, broja telefona i elektronske pošte.

Uslovi za produženje statusa studenta:

Stranci koji žele da ostanu u zemlji duži period, kao studenti Univerziteta u Kostariki, a već im je ranije odobren zahtev, moraju da do tada polože 80% ispita iz prethodnog semestra.

Strani student/studentkinja podnosi pismeni zahtev za produženje statusa studenta u Kancelariji za međunarodne odnose i spoljnu saradnju i prilaže sledeću dokumentaciju:

 1. Zvanični dokument upućen Odseku za emigracije u okviru Direkcije za emigracije, potpisan od strane studenta, gde navodi svoje puno ime i prezime, matični broj, razlog i očekivano vreme ostanka u Kostariki. Potpis ovog zahteva treba da bude overen od strane advokata, a troškove overe snosi student.
 2. Dokazi o uplati:
  1. 25 američkih dolara na račun broj 242480-0 (Banka Kostarike) – migracione usluge
  2. 5 američkih dolara na račun broj 242480-0 (Banka Kostarike) – Socijalni Migracioni Fond
  3. 30 američkih dolara na račun broj 242480-0 (Banka Kostarike) – izdavanje dokumenta koji potvrđuje legalan boravak
 3. Transkript ocena
 4. Transkript prijavljenih kurseva (predmeta) na Univerzitetu u Kostariki
 5. Pasoš

Smeštaj

Druga važna stavka je smeštaj. Kostarika nudi nekoliko opcija za smeštaj koji je namenjen isključivo internacionalnim posetama, a izbor zavisi od finansijskih mogućnosti.

 1. Zajedničko iznajmljivanje smeštaja. Deljenje smeštaja je omiljena opcija stranih studenata, ne samo zato što je ekonomičnija, već zato što pruža priliku upoznavanja ljudi i stvaranja novog doma. Cene variraju u zavisnosti od dela grada i broja osoba. Kostarika nudi široku paletu zajedničkih smeštaja za studente, osmišljenih tako da budu ekonomični. Željeni univerzitet može da vam pomogne u traženju ove vrste smeštaja u skladu sa potrebama.
 2. Smeštaj u porodici. Ako želite brzo da usvojite kostarikansku kulturu ne postoji bolji izbor. Ova opcija pruža brzo učenje jezika, i, pored toga, upoznavanje autohtonog stanovništva i lokalnih navika. Da li ćete odabrati ovu opciju ili deliti smeštaj zavisi isključivo od ličnih prioriteta, tj. da li vam je bitnija nezavisnost i slobodno vreme ili život u porodici i kulturno bogaćenje direktnim kontaktom. Željeni univerzitet može da vam pomogne u traženju ove vrste smeštaja u skladu sa potrebama.Ukoliko odabere ovaj način i Univerzitet u Kostariki, student treba da popuni Zahtev za smeštaj najmanje dve nedelje pre dolaska u zemlju. On omogućava ustanovi da na osnovu podataka student nađe odgovarajuću porodicu. Student uplaćuje Univerzitetu odeđenu novčanu nadoknadu, a o cenama se možete raspitati putem kontakata.
 1. Hoteli i hosteli. Ova opcija je preporučljiva za one turistički nastrojene, koji putuju iz zadovoljstva I nemaju nameru da se zadrže duže od nedelju dana u zemlji. Uglavnom osobe koje dolaze u Kostariku kako bi studirale, radile ili se bavile istraživačkim radom isključuju ovu opciju, što iz ekonomskih, što iz društvenih razloga. Ukoliko želite da studirate, možete da iznajmite sobu u hotelu ili hostelu na određen period, dok ne nađete akdekvatan smeštaj. Kostarikanski turistički institut nudi specijalni vid traženja, koji omogućava pronalaženje hotela, automobila za iznajmljivanje I druge neophodne informacije za planiranje putovanja.

Drugi korisni sajtova za pretraživanje:

Sistem zdravstvenog osiguranja

Treća stvar koju treba da imate na umu pre polaska je zdravstveno osiguranje. U Kostariki postoje dve vrste osuguranja, državno i privatno.

Stranci koji nisu osigurani od strane države, plaćaju oko 50 kolona za osnovni pregled u javnim bolnicama.

Postoje određene strane kompanije kao što su  Assist Card i Panamerican Assistance koje obezbeđuju zdravstveno osiguranje u bilo kom delu sveta.

Carinske regulative

Bitna stvar koju treba da imate u vidu su carina i prtljag, kako bi ulazak u zemlju i boravak u istoj prošao bez problema. U trenutku kada pripremate svoje studentsko putovanje treba da imate u vidu različita carinska pravila. Organ u Kostariki zadužen za to je Generalna direkcija za carinu

Naplata za lični prtljag se ne vrši, ukoliko sadžaj istog ne prelazi količine koje ukazuju na korišćenje proizvoda u komercijalne svrhe. Osobe koje ulaze u zemlju mogu da popune formulare u kojima navode šta nose. U slučaju porodičnih putovanja, popunjava se jedan formular.

Prtljag

Samo predmeti koje putnik koristi za ličnu i profesionalnu uoptrebu, nikako u komercijalne svrhe.

Podrazumeva:

 • Odeću
 • Artikle za ličnu upotrebu i druge predmete (nakit, ručne torbe, proizvodi za ličnu higijenu…) u ograničenim količinama
 • Lekove (ukoliko su u pitanju lekovi koje doktor mora da odobri, neophodno je priložiti recept), prehrambene proizvode (uz dokaz da su kupljeni), pomagala, medicinske aparate, predmete za jednokratnu upotrebu, ukoliko su u granicama dozvoljenih količina. Pomagala treba da budu prenosiva (invalidska kolica, šetalica za decu…)
 • Predmeti za sport i rekreaciju, takođe treba da budu prenosivi
 • Fotografski aparat, kameru za snimanje, diktafon, antenu za radio ili televiziju; prenosivi.
 • Računar, mašina za pisanje, itd; prenosivi
 • Alat ili druga ručna pomagala koja su vezi sa profesijom putnika. Nije dozvoljena kompletna oprema za radionice, kancelarije, laboratorije, itd.
 • Muzičke instrumente
 • Knjige, rukopise, diskove, trake, fotografije koje ne služe u komercijalne svrhe
 • Samo punoletni putnici mogu da unesu u zemlju do 500 grama duvana, 5 litara vina, rakije ili drugog alkohola i do 2 kilograma slatkiša
 • Oružje za lov, 500 jedinica municije, jedan šatori ostalu opremu neophodnu za kampovanje, ukoliko se putnik deklariše kao turista

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments