Back to homepage

Rezultati prijemnog – Visoka tehnička škola strukovnih studija – Leposavić

Rezultati prijemnog ispita na Visokoj tehničkoj školi u Leposaviću

Prijemni ispiti na visokim školama u Srbiji odvijaju se u istom periodu kao i na fakultetima. Na osnovu konkursa koji svake godine objavljuje Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa privremenim sedištem u Leposaviću, budući studenti konkurišu na slobodna mesta predviđena konkursom.

Pravo na upis stiču svi kandidati sa završenom trogodišnjom ili četvorogodišnjom srednjom školom. Bodovi se ostvaruju na osnovu uspeha u srednjoj školi i na prijemnom ispitu

Nedugo nakon prijemnog ispita objavljuje se preliminarna rang-lista, a zatim sledi period za podnošenje žalbi kandidata koji smatraju da su na neki način oštećeni prilikom bodovanja. Nakon žalbenog perioda objavljuju se konačne rang-liste, odnosno rezultati prijemnog ispita za upis na Visoku tehničku školu u Leposaviću:

Jedinstvena rang-lista – prvi upisni rok 2018/2019

  • Drumski saobraćaj
  • Mašinstvo

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments