Posetite nas!

Back to homepage

Upis – Stomatološki fakultet Pančevo

U prvu godinu integrisanih akademskih studija školske 2019/2020 godine, Fakultet će upisati 60 studenata. Uslov za polaganje prijemnog ispita je završena gimnazija ili škola četvorogodišnjeg trajanja. Prijavljivanje za prijemni ispit vrši se na Fakultetu (samo radnim danima) od 17. juna 2019. do 28. juna 2019. od 09:00 do 14:00 časova. Na prijemnom ispitu, koji se održava 29. juna 2019. od 09:00 do 12:00, polažu se Biologija i Hemija.

Uslovi za upis

U prvu godinu integrisanih akademskih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koje je položilo prijemni ispit. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspega postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Prijava na konkurs

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 10.000 RSD.

Upis

Kandidati koji steknu pravo na upis, isti vrše uz:

 • Originalna dokumenta (overena fotokopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Lekarsko uverenje
 • Dva obrasca ŠV-20 (dobija se na Fakultetu),
 • Indeks (dobija se na Fakultetu),
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine za prvi trimestar.
 • Dokaz o uplati upisnine u prvu godinu u iznosu od 15.000 RSD.
 • Lična karta

Termin upisa

 • 03.07. – 11.00 do 14:00 časova
 • 04.07. – 11.00 do 14:00 časova
 • 05.07. – 11.00 do 14:00 časova
 • 08.07. – 11.00 do 14:00 časova
 • 09.07. – 11.00 do 14:00 časova

Pogledajte još