Posetite nas!

fimek

Prijavi se!

prijava online fimek

Više od decenije sa vama!

Razvoj karijere – FIMEK

razvoj karijere fimek
Back to homepage

Obrazovni profili

Osnovne akademske studije traju četiri godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 240 ESPB bodova i zvanje diplomirani ekonomista, diplomirani ineženjer menadžmenta, diplomirani ekolog, odnosno diplomirani informatičar.

Uslov za upis ovih studija jeste prethodno završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položen prijemni ispit.

Po završetku Osnovnih akademskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci kojima su na raspolaganju široke mogućnosti zapošljavanja, unapređenja kvaliteta života i kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Na osnovnim akademskim studijama, s jedne strane, stiču se znanja potrebna za upis u sledeći obrazovni stepen, dok s druge strane, stečena znanja na osnovnim akademskim studijama omogućavaju obavljanje određenih stručnih poslova koji se traže na tržištu rada.

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment realizuje se sedam akreditovanih studijskih programa:

  • Poslovna ekonomija i finansije
  • Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija
  • Inženjerski menadžment u agrobiznisu
  • Ekologija
  • Drumski saobraćaj i transport
  • Informatika
  • Studije na daljinu – DLS

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom svi predmeti traju jedan semestar i za svaki predmet je utvrđen odgovarajući broj ESPB bodova, određen na osnovu obima rada koji student treba da uloži kako bi savladao predmet.

Kroz izborne predmete studenti stiču uskostručna znanja upravo iz onih oblasti koje su im interesantne. Na taj način studentima se pruža mogućnost da se pripreme upravo za one poslove kroz koje bi želeli da razvijaju svoju karijeru.

Sticanje praktičnih znanja i veština koje su potrebne za uspešno zaposlenje, obezbeđeno je kroz stručnu praksu u bankama, osiguravajućim društvima, kao i u brojnim kompanijama sa kojima Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment ima potpisan Sporazum o saradnji.

Profesori na Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment su eminentni stručnjaci u svojim sa veoma bogatim iskustvom kako u nauci tako i u praksi.

Svim našim studentima na raspolaganju su i brojne druge aktivnosti kao što su sportsko-rekreativne aktivnosti, predavanja gostujućih predavača, javne tribine, usavršavanja u inostranstvu kao i na samom Fakultetu kroz specijalističke kurseve i raznih oblasti.

Po završetku osnovnih akademskih studija studenti mogu nastaviti svoje obrazovanje i usavršavanje na nekom od studijskih programa Master akademskih studija.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments