Back to homepage

Prijemni ispit – Tehnološki fakultet Novi Sad

Adresa i e-mail

tehnoloski fakultet novi sad novi logoTelefoni

  • Dekanat: 021/485-36-00
  • Studentska služba: 021/485-36-11/12/13
  • Marketing i PR: 021/485-36-06

Šta se polaže na prijemnom ispitu?

Prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije polaže se iz predmeta Matematika ili Hemija, a đacima je ostavljena mogućnost da sami izaberu koji od ova dva predmeta će polagati na prijemnom ispitu. Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.

Polaganja prijemnog ispita su oslobođeni učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta Matematika i/ili Hemija, a priznaje im se da su postigli maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

Šta obuhvata prijemni ispit?

Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji se izučavaju u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju iz predmeta Matematika ili Hemija. Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova. Redosled kandidata za upis u I godinu osnovnih akademskih studija na rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, s tim da kandidat može steći ukupno najviše 100 bodova.

U cilju što bolje pripreme srednjoškolaca za polaganje prijemnog ispita, Fakultet svake godine organizuje i besplatnu pripremnu nastavu, koja se odvija tokom aprila i juna. Raspored održavanja pripremne nastave može se pogledati na web stranici Fakulteta. Za pripremu prijemnog ispita postoji Zbirka zadataka, koju možete preuzeti ovde. Zadaci na prijemnom ispitu identični su onima koji se nalaze u ovoj Zbirci.

Sve informacije vezane za upis, polaganje prijemnog ispita, kao i studiranje na Tehnološkom fakultetu, možete dobiti na gore navedenim brojevima telefona i e-mail adresama, kao i na Facebook grupi Fakulteta koja je vezana za upis.

Testovi za prijemni ispit

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Tehnološki fakultet u Novom Sadu spremili smo vam zadatke za vezbu.

  1. Zadaci za prijemni
  2. Test iz hemije 1 online test
  3. Test iz hemije 2 online test
  4. Test iz matematike online test

Broj mesta za upis na Tehnološki fakultet

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Inženjerstvo i ugljenohidratne hrane
32
4
36
Tehnologija konzervisane hrane
32
4
36
Kontrola kvaliteta
17
3 20
Prehrambena biotehnologija
34
5
39
Biohemijsko inženjerstvo
18
2
20
Farmaceutsko inženjerstvo
33
4
34
Hemijsko-procesno inženjerstvo
15
3
18
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo
14
1
15
Eko-energetsko inženjerstvo
11
1
12
Inženjerstvo materijala
19
3
22
UKUPNO 225 30 255

Konačne i preliminarne rang liste iz prethodnih godina