Upis na fakultete u Novom Sadu 2018/2019

Na Univerzitetu u Novom Sadu studira oko 50.000 studenata, na više od 300 akreditovanih studijskih programa, a zaposleno je oko 5.000 zaposlenih. Pored ustanova sa sedištem u Novom Sadu, u sklopu Novosadskog univerziteta nalaze se i ustanove sa sedištem u Zrenjaninu, Somboru i Subotici.

Termini upisa na fakultete i visoke škole u Novom Sadu

Prijemni ispiti na fakultetima univerziteta u Novom Sadu odvijaće se od 20. juna, do 3. jula. Nakon prijemnog ispita sledi procedura upisa, a dokumenta za upis predavaće se od 6. do 18. jula u zavisnosti od ustanove.

Dokumenta za upis na fakultete u Novom Sadu

  • Svedočanstva iz srednje škole za sva 4 razreda
  • Original diplome o položenom maturskom ispitu
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Dva ŠV-20 obrasca
  • Indeks
  • Dve fotografije – 4,5 cm x 3,5 cm
  • Dokaz o uplati školarine (za one koji upisuju studije na samofinansiranju)

Fakulteti Univerziteta u Novom Sadu

Visoke škole u Novom Sadu

Privatni fakulteti u Novom Sadu