Upis na fakultet u Nišu 2018/2019

Univerzitet u Nišu u svom sastavu ima trinaest državnih fakulteta, akreditovanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na fakultetima Univeziteta u Nišu studira oko 28.000 studenata, a od osnivanja pa do danas studije je završilo više od 62.000 studenata.

Termini upisa na fakultete u Nišu

Polaganje prijemnih ispita obaviće se u periodu od 1. do 4. jula. dok ceo upisni proces traje 26. juna kada počinje predaja dokumenata za polaganje prijemnog ispita, pa sve do 18. jula koji je krajnji rok za upis studenata na fakultet u Nišu.

Dokumenat za upis na fakultete u Nišu

  • Svedočanstva iz srednje škole
  • Original diplome o položenom maturskom ispitu
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Dva ŠV-20 obrasca
  • Indeks
  • Dve fotografije – 4,5 cm x 3,5 cm
  • Dokaz o uplati školarine (za one koji upisuju studije na samofinansiranju)

Fakulteti Univerziteta u Nišu

Visoke škole u Nišu

Privatni fakulteti i visoke škole u Nišu