Rezultati prijemnog – Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija – Šabac

Rezultati prijemnog ispita na Visokoj poljoprivrednoj školi u Šapcu

Prijemni ispiti na visokim školama u Srbiji odvijaju se u istom periodu kao i na fakultetima. Na osnovu konkursa koji svake godine objavljuje Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu, budući studenti konkurišu na slobodna mesta predviđena konkursom.

Pravo na upis stiču svi kandidati sa završenom trogodišnjom ili četvorogodišnjom srednjom školom. Bodovi se ostvaruju na osnovu uspeha u srednjoj školi i na prijemnom ispitu

Nedugo nakon prijemnog ispita objavljuje se preliminarna rang-lista, a zatim sledi period za podnošenje žalbi kandidata koji smatraju da su na neki način oštećeni prilikom bodovanja. Nakon žalbenog perioda objavljuju se konačne rang-liste, odnosno rezultati prijemnog ispita za upis na Visoku poljoprivrednu školu u Šapcu:

Konačna rang-lista – prvi upisni rok 2017/2018

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner ALUM 2