Fakultet za menadžment – Sremski Karlovci

Adresa: Njegoševa 1a, Sremski Karlovcifakultet za menadžment univerzitet union nikola tesla
Telefon: 021/215-51-85; 060/04-001-27
Website: www.famns.edu.rs
Email: info@famns.edu.rs

Fakultet za menadžment je vodeća institucija za visoko obrazovanje na Balkanu. Sa ponosom predstavljamo naše programe, koji su odgovorni za stvaranje i održavanje obrazovnog standarda koji se smatra merilom za fakultete iz srodnih oblasti rada.

Naš cilj je da razvijemo studente koji su sposobni da se suoče sa svakodnevnim problemima sa kojima se sreću, ili će se sresti, u svom domenu rada. Kroz učenje usmereno na sticanje veština za rešavanje problema, naši studenti će dobiti priliku da steknu kompetencije koje karakterišu poslovne lidere širom sveta.

SMEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Inženjerski menadžment
 • Menadžment u informacionim tehnologijama
 • Menadžment u medijima
 • Poslovna ekonomija
 • Inženjerski menadžment – studije na daljinu
 • Menadžment u informacionim tehnologijama – studije na daljinu
 • Menadžment u medijima – studije na daljinu

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine) – visokoškolska jedinica Pančevo

 • Inženjerski menadžment

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Poslovna ekonomija – 47 studenata (60 ESPB)
 • Menadžment javnih nabavki – 24 studenta (60ESPB)
 • Strategijski menadžment – 50 studenata (120 ESPB)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu.

Pravo upisa na master akademske studije imaju kandidati sa završenim odgovarajućim fakultetom i ostvarenih 180-240 ESPB.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata na osnovnim akademskim studijama:

 • Opšti uspeh postignut u ranijem obrazovanju (maksimalno 40 bodova)
 • Rezultatoi testa za proveru opštih sklonosti i sposobnosti (maksimalno 60 bodova)

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata na master akademskim studijama:

 • Opšti uspeh postignut postignut na prethodnom nivou studija
🎓KONKURS ZA UPIS 2019/2020

BROJ MESTA

Broj slobodnih mesta na osnovnim akademskim studijama.

Naziv studijskog programa Broj mesta
Inženjerski menadžment
81
Menadžment u informacionim tehnologijama
45
Mendažment u medijima 84
Poslovna ekonomija 73
Inženjerski menadžment – studije na daljinu 17
Menadžment u informacionim tehnologijama – studije na daljinu 17
Mendažment u medijima – studije na daljinu 17
Inženjerski menadžment – visokoškolska jedinica u Pančevu 48

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*