Medicinski fakultet – Kosovska Mitrovica

Adresa: Anri Dinana bb, Kosovksa Mitrovicamedicinski fakultet kosovska mitrovica
Telefon:
 028/498-296
Website: www.med.pr.ac.rs
Email: medicinski@pr.ac.rs

Medicinski fakultet je osnovan 1969. godine i pripada Univerzitetu u Prištini. Godine 1999. preseljen je u Kruševac, da bi se 3 godine kasnije preselio u Kosovsku Mitrovicu gde se i danas nalazi. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje studenata kroz tri nivoa studija, kao i podsticanje naučno-istraživačkog i zdravstvenog rada u oblasti medicine. Studenti se obrazuju kroz osnovne akademske i integrisane akademske studije.

SMEROVI - MEDICINSKI FAKULTET

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (6 godina)

  • Integrisane studije medicine
  • Integrisan studije stomatologije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Zdravstvena nega

MEDICINSKI FAKULTET - UPIS I PRIJEMNI ISPIT

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju odogovarajuće srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Odgovarajućim srednjoškolskim obrazovanjem podrazumeva se:

  • Za integrisane studije medicine i stomatologije, gimnazija ili srednja škola medicinskog usmerenja.
  • Za osnovne akademske studije zdravstvene nege, srednja škola medicinskog usmerenja.

Na prijemnom isptu polaže se test iz predmeta biologija i hemija.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim studijama iznosi 70.000 dinara, dok je školarina na osnovnim akademskim studijama 40.000 dinara.

Školarina za strane državljane izosi 1.800 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - MEDICINSKI FAKULTET

Kako bi se što bolje spremili za polaganje prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici spremili smo vam testove za pripremu.

BROJ MESTA - MEDICINSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Integrisane studije medicine
35
45
80
Integrisane studije stomatologije
15
25
40
Zdravstvena nega
30 30
UKUPNO 50 100 150

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - MEDICINSKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.