Ekonomski fakultet – Subotica

ekonomski fakultet suboticaAdresa: Segedinski put 9-11, Subotica
Telefon: 024/628-000
Website: www.ef.uns.ac.rs
Email: sekretar@ef.uns.ac.rs

Ekonomski fakultet – Subotica je akreditovan državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Ovaj fakultet se pored nastavne delatnosti bavi i naučno-istraživačkim i konsultantskim radom. Preko 30 godina svoje delatnosti ostvaruje na dve lokacije, u Subotici i u Novom Sadu. Fakultet organizuje studije na tri nivoa kroz: osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Fakultet je ostvario saradnju sa brojnim institucijama i ima potpisan veliki broj bilateralnih sporazuma sa institucijama iz celog sveta.

SMEROVI - EKONOMSKI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Agrarna ekonomija i agrobiznis
 • Evropska i međunarodna ekonomija i biznis
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Marketing
 • Poslovna informatika
 • Menadžment
 • Računovodstvo i revizija
 • Trgovina

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Ekonomija (6 mesta)
 • Menadžment i biznis (6 mesta)
 • Poslovna informatika (2 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Evropska ekonomija i biznis (25 mesta)
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje (76 mesta)
 • Marketing (27 mesta)
 • Menadžment (29 mesta)
 • Poslovni informacioni sistemi (16 mesta)
 • Računovodstvo i revizija (16 mesta)
 • Trgovina (15 mesta)
 • Agrarna ekonomija i agrobiznis (10 mesta)

EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA - UPIS I PRIJEMNI ISPIT

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz 2 predmeta po izboru:

 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Matematika
 • Filozofija sa logikom
 • Informatika

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 96.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.900 evra.

BROJ MESTA - EKONOMSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Agrarna ekonomija i agrobiznis
18
15
33
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis
20
26
46
Finansije, bankarstvo i osiguranje
43
46 89
Marketing
36
27
63
Menadžment
18
19
37
Računovodstvo i revizija 26 15 41
Trgovina 14 10 24
Poslovna informatika 20 13 24
UKUPNO  195  171  366

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - EKONOMSKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?