Departman za pravne nauke – Novi Pazar

Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazaruniverzitet novi pazar
Telefon: 020/317-754
Website: www.np.ac.rs
E-mail: rektorat@np.ac.rs

Na Departmanu za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru nastava se odvija u oblasti pravnih nauka sa svim svojim granama: krivično pravo, privredno pravo, građansko pravo, ustavno pravo, međunarodno javno pravo itd. Studijski programi pravljeni su po uzoru na najsavremenije svetske i evropske sisteme.

Nastava se odvija po pravilima Bolonjske deklaracije, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi, kao i rad u manjim grupama, što dodatno podiže kvalitet same nastave. Ona se odvija kroz osnovne akademske i master akademske studije.

SMEROVI - DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Pravo

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Pravo (20 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer pravo polažu se testovi iz predmeta:

  •  Srpski jezik
  •  Istorija

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 50.000 dinara.

BROJ MESTA - DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Pravo
40
40 80
UKUPNO 40 40 80

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*