Vojna akademija – Beograd

vojna akademijaAdresa: Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd
Telefon: 011/360-31-94
Website: www.va.mod.gov.rs
Email: office@va.mod.gov.rs

Vojna akademija je obrazovna institucija u kojoj se realizuju svi nivoi obrazovanja i usavršavanja. Ova ustanova ima tradiciju obrazovanja oficira dužu od 160 godina. Priznata je u okvirima visokog obrazovanja u Srbiji i realizuje studijske programe na osnovnim i diplomskim studijama. Opremljena je savremenim nastavnim sredstvima i vojnom tehnikom, sportskim centrom sa bazenom, stadionom sa atletskom stazom i modernim kabinetima. Odlikuje je i kvalitetan nastavni kadar sa bogatim iskustvom.

SMEROVI - VOJNA AKADEMIJA

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Menadžment u odbrani (1 modula)
  • Artiljerija
 • Vojno elektronsko inženjerstvo (3 modula)
  • Telekomunikacije
  • Informacioni sistemi
  • Radarski sistemi
 • Vojnomašinsko inženjerstvo (3 modula)
  • Borbena vozila
  • Naoružanje
  • Vazduhoplovi i vazduhoplovni motori
 • Protivvazdušna odbrana (1 modul)
  • Vazdušno osmatranje i javljanje
 • Logistika odbrane (2 modula)
  • Opšta logistika
  • Transport
 • ABHO

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Menadžment u odbrani (50 mesta)
 • Vojnomašinsko inženjerstvo (30 mesta)
 • Vojnoelektronsko inženjerstvo (32 mesta)
 • Vojnohemijsko inženjerstvo (10 mesta)
 • Vojni menadžment (50 mesta)
 • Javne finansije (25 mesta)
 • Atomsko-biološko-hemijska odbrana (10 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Menadžment u odbrani (5 mesta)
 • Vojnomašinsko inženjerstvo (10 mesta)

VOJNA AKADEMIJA BEOGRAD - PRIJEMNI ISPIT I UPIS

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

Opšti uslovi konkursa

 • Da su državljani Republike Srbije
 • Da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija
 • Da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora.

Posebni uslovi konkursa

 • Da su rođeni 1993. godine ili kasnije
 • Da su završili četvorogodišnju srednju školu ili da pohađaju četvrti razred srednje škole.

Kandidati za kadete studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit i podležu proveri zdravstvene i fizičke sposobnosti.

Prijemni ispit polaže se iz predmeta Matematika.

Detaljnije o upisu na Vojnu akademiju pogledajte OVDE.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VOJNA AKADEMIJA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Vojnu akademiju u Beogradu spremili smo vam materijal za pripremu.

BROJ MESTA - VOJNA AKADEMIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Menadžment u odbrani
26
26
Vojno elektronsko inženjerstvo
12
12
Vojno mašinsko inženjerstvo
9
9
Protivvazduhoplovna odbrana
10
10
Vojno vazduhoplovstvo
8
8
Logistika odbrane
11
11
ABHO
5
5
UKUPNO 81 81

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - VOJNA AKADEMIJA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?