Ekonomski fakultet – Beograd

ekonomski-fakultet-beogradAdresa: Kamenička 6, Beograd
Telefon: 011/302-10-28
Website: www.ekof.bg.ac.rs
Email: dekanat@ekof.bg.ac.rs

Ekonomski fakultet – Beograd je državni akreditovani fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Osnovan je 1937. godine. Na ovoj institucije je do sada diplomiralo više od 40.000 studenata.

Nastava se odvija na nivoima osnovnih, master i doktorskih studija. Fakultet održava intenzivnu saradnju sa brojnim stranim univerzitetima i institutima iz SAD, Velike Britanije, Rusije, Francuske, Italije, Grčke i mnogih drugih država i učestvuje u međunarodnim projektima. Trenutno je na fakultetu zaposleno 130 nastavnika i saradnika.

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD - SMEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 4 godine
 • Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 3 godine

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Ekonomija (20 mesta)
 • Poslovno upravljanje (20 mesta)
 • Statistika (10 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Ekonomska analiza i politika (25 mesta)
 • Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (75 mesta)
 • Bankarski i finansijski menadžment (100 mesta)
 • Ekonomska politika i razvoj (25 mesta)
 • Poslovno upravljanje (175 mesta)
 • Kvantitativna analiza (50 mesta)
 • Međunarodni ekonomski odnosi (25 mesta)
 • Ekonomija i menadžment energetike (25 mesta)
 • Kvantitativne finansije (IMQF) (25 mesta)
 • Makroekonomija privreda u tranziciji (25 mesta)
 • Ekonomija i menadžment energetike (25 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

Za upis u pr­vu go­di­nu osnovnih akademskih stu­di­ja Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du kan­di­da­ti po­la­žu pri­jem­ni is­pit u jednoj od dve sledeće varijante:

Prva varijanta: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od sle­de­ćih pred­me­ta:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija

Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju.

Druga varijanta: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje

A) Za test iz jednog od sle­de­ćih pred­me­ta:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija

B) Za jedan test iz

 • Opšteg obrazovanja i informisanosti
 • Istorije
 • Geografije
 • Sociologije

Test iz predmeta grupe A) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe B) predmeta može ostvariti 20 bodova.

🎓 KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi od 85.272 do 112.200 dinara u zavisnosti od uspešnosti studiranja.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

BROJ MESTA - EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 4 godine
610
290
900
Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 3 godine
400
400
UKUPNO
610
690
1300

RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*