Visoka škola strukovnih studija za vaspitače – Šabac

visoka-skola-sabacAdresa: Dobropoljska 5, Šabac
Telefon: 015/342-171
Website: www.vivasabac.edu.rs
Email: vivasabac@ptt.rs

Škola vuče korene još od 1920. godine kada se osnovalo pedagoško odeljenje pri gimnaziji. Pedagoško odeljenje potom prerasta u Podrinsku učiteljsku školu koja će 1972. godine prerasti u Pedagošku akademiju. Potom se 1993. godine formira Viša škola za obrazovanje vaspitača, ona je reformisana školske 2007/08, godine i od tada ima akreditovane programe koji su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija na dva niova studija kroz: osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Strukovni vaspitač predškolske dece
 • Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Strukovni vaspitač – specijalista za metodiku realizacije prirpemnog predškolskog programa (25 mesta)
 • Obrazovanje strukovnih vaspitača – specijalista za fizičko vaspitanje (25 mesta)
 • Specijalista za likovno vaspitanje (15 mesta)
 • Specijalista za muzičko-scenski izraz (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati podležu proveri fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti i polažu prijemni ispit koji se sastoji iz 2 testa:

 • Test iz srpskog jezika i književnosti,
 • Test iz opšte kulture i informisanosti

Procena govornih sposobnosti obuhvata procenu glasovnih sposobnosti – artikulaciju glasova, posebno teških suglasničkih grupa, tečnost i jasnost u govoru.

Procena muzičkih sposobnosti obuhvata procenu melodijskog sluha, osećaja za ritam i muzičke memorije. Procena muzičkih sposobnosti podrazumeva:

 • pevanje dečije pesme (kandidat bira jednu sa ponuđene liste),
 • reprodukovanje zadatih melodijskih motiva,
 • reprodukovanje zadatih ritmičkih motiva.

Procena fizičkih sposobnosti obuhvata utvrđivanje nivoa latentnih motoričkih sposobnosti putem manifestnih kretnih zadataka.

🎓KONKURS ZA UPIS 2016/2017

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra. 

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku školu strukovnih studija za vaspitače iz Šapca spremili smo vam materijal za pripremu.

 1. Zbirka testova za prijemni
 2. Pesmice

BROJ MESTA - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Strukovni vaspitač predškolske dece
75
45 120
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta
10
20 30
UKUPNO  85  65  150

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.