Visoka škola strukovnih studija za vaspitače – Šabac

visoka-skola-sabacAdresa: Dobropoljska 5, Šabac
Telefon: 015/342-171
Website: www.vivasabac.edu.rs
Email: vivasabac@ptt.rs

Škola vuče korene još od 1920. godine kada se osnovalo pedagoško odeljenje pri gimnaziji. Pedagoško odeljenje potom prerasta u Podrinsku učiteljsku školu koja će 1972. godine prerasti u Pedagošku akademiju. Potom se 1993. godine formira Viša škola za obrazovanje vaspitača, ona je reformisana školske 2007/08, godine i od tada ima akreditovane programe koji su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija na dva niova studija kroz: osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Strukovni vaspitač (2 modula):
  • Strukovni vaspitač predškolske dece
  • Strukovni vaspitač dece ranog uzrasta
 • Strukovna medicinska sestra vaspitač

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Strukovni vaspitač – specijalista za metodiku realizacije prirpemnog predškolskog programa (50 mesta)
 • Obrazovanje strukovnih vaspitača – specijalista za fizičko vaspitanje (25 mesta)
 • Specijalista za rad sa decom ranog uzrasta (25 mesta)

MASTER STRUKOVNE STUDIJE (2 godine)

 • Strukovni master vaspitač (110 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji konkurišu na studijski program Strukovni vaspitač polažu prijemni ispit i to:

 • Test iz srpskog jezika i književnosti,
 • Test iz opšte kulture i informisanosti

Kandidati koji konkurišu na studijski program Strukovna medicinska sestra vaspitač polažu prijemni ispit i to:

 • Test iz zdravstvene nege
 • Test iz opšte kulture i informisanosti

Procena govornih sposobnosti obuhvata procenu glasovnih sposobnosti – artikulaciju glasova, posebno teških suglasničkih grupa, tečnost i jasnost u govoru.

Procena muzičkih sposobnosti obuhvata procenu melodijskog sluha, osećaja za ritam i muzičke memorije. Procena muzičkih sposobnosti podrazumeva:

 • pevanje dečije pesme (kandidat bira jednu sa ponuđene liste),
 • reprodukovanje zadatih melodijskih motiva,
 • reprodukovanje zadatih ritmičkih motiva.

Procena fizičkih sposobnosti obuhvata utvrđivanje nivoa latentnih motoričkih sposobnosti putem manifestnih kretnih zadataka.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra. 

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku školu strukovnih studija za vaspitače iz Šapca spremili smo vam materijal za pripremu.

 1. Zbirka testova za prijemni
 2. Pesmice

BROJ MESTA - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Strukovni vaspitač 
80 + 3
67 150
Strukovna medicinska sestra vaspitač
5
25 30
UKUPNO  88  92  180

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*