Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija – Užice

visoka poslovno tehnicka uziceAdresa: Trg Svetoga Save 34, Užice
Telefon: 031/512-013
Website: www.vpts.edu.rs
Email: info@vpts.edu.rs

Viša škola za obrazovanje radnika počinje sa radom 1975. godine i od nje 1987. godine nastaje Viša tehnička škola, današnja Visoko poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu. U sklopu 4000 m2 školske imovine, nalaze se moderni amfiteatri, računarske laboratorije, opremljene biblioteke, internet sale itd. Najsavremenija oprema koristi se pri izvođenju nastave, što dovodi do vizuelizacije nastave, usled čega se lakše stiču nova znanja i veštine. Škola sarađuje i sa više preduzeća i ustanova u Srbiji. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom konvencijom na dva nivoa studija, kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Tehnološko inženjerstvo (2 modula):
  • Ekološko inženjerstvo
  • Prehrambeno inženjerstvo
 • Informacione tehnologije
 • Građevinsko inženjerstvo – opšti smer
 • Menadžment i preduzetništvo
 • Turizam
 • Zdravstvena nega
 • Mašinstvo
 • Računovodstvo i revizija
 • Unutrašnja arhitektura

MASTER STRUKOVNE STUDIJE (2 godine)

 • Bezbednost i zdravlje na radu (32 mesta)
 • Poslovna ekonomija i menadžment (50 mesta)

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Bezbednost i zaštita na radu (35 mesta)
 • Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine (32 mesta, 2 modula):
  • Bezbednost i zaštita na radu
  • Zaštita radne i životne sredine
 • Građevinsko inženjerstvo – opšti smer (34 mesta)
 • Proizvodno mašinstvo (35 mesta)
 • Menadžment (25 mesta)
 • Turizam (50 mesta, 2 modula)
  • Menadžment turističke destinacije
  • Ekoturizam
 • Informacione tehnologije (16 mesta)
 • Računovodstvo i revizija (25 mesta)
 • Mašinstvo (16 mesta, 2 modula)
  • Proizvodno mašinstvo
  • Termotehnika

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

Za studijske programe Menadžment i Računovodstvo i revizija sastoji se iz testa iz:

 • Matematike
 • Testa opšte informisanosti

Za studijski program Turizam sastoji se iz:

 • Testa opšte informisanosti
 • Nacionalne geografije
 • Ekonomike
 • Organizacije poslovnih sistema
 • Engleskog ili ruskog jezika

Za studijski program Zdravstvena nega sastoji se iz:

 • Biologije
 • Testa opšte informisanosti

Za studijski program Tehnološko inženjerstvo prijemni ispit sastoji se iz:

 • Biologije ili Matematike
 • Testa opšte informisanosti

Za studijski program Unutrašnja arhitektura prijemni ispit sastoji se iz: 

 • Crtanja
 • Testa opšte informisanosti

Za ostale studijske programe prijemni ispit sastoji se iz: 

 • Matematike
 • Testa opšte informisanosti

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara za sve studijske programe osim za smer Zdravstvena nega, za koji školarina iznosi 84.ooo dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 600 evra, osim za smer Zdravstvena nega, za koji školarina iznosi 700 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku poslovno-tehničku školu strukovnih studija iz Užica spremili smo vam primere testova za prijemni.

 1. Prijemni ispit smer turizam
 2. Prijemni ispit smer menadžmet i računovodstvo i revizija
 3. Prijemni ispit tehnički smerovi

BROJ MESTA - VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Mašinstvo
44
Građevinsko inženjerstvo – opšti smer
60
Tehnološko inženjerstvo
66
Informacione tehnologije
88
Menadžment i preduzetništvo 33
Turizam 66
Zdravstvena nega 60
Računovodstvo i revizija 50
Unutrašnja arhitektura 40
UKUPNO 507

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?