Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija – Užice

visoka poslovno tehnicka uziceAdresa: Trg Svetoga Save 34, Užice
Telefon: 031/512-013
Website: www.vpts.edu.rs
Email: info@vpts.edu.rs

Viša škola za obrazovanje radnika počinje sa radom 1975. godine i od nje 1987. godine nastaje Viša tehnička škola, današnja Visoko poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu. U sklopu 4000 m2 školske imovine, nalaze se moderni amfiteatri, računarske laboratorije, opremljene biblioteke, internet sale itd. Najsavremenija oprema koristi se pri izvođenju nastave, što dovodi do vizuelizacije nastave, usled čega se lakše stiču nova znanja i veštine. Škola sarađuje i sa više preduzeća i ustanova u Srbiji. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom konvencijom na dva nivoa studija, kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Informacione tehnologije
 • Građevinsko inženjerstvo – opšti smer
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Menadžment
 • Turizam
 • Mašinstvo
 • Računovodstvo i revizija

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Bezbednost i zaštita na radu (35 mesta)
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine (35 mesta)
 • Građevinsko inženjerstvo – opšti smer (35 mesta)
 • Proizvodno mašinstvo (35 mesta)
 • Menadžment (50 mesta)
 • Menadžment turističke destinacije (50 mesta)
 • Informacione tehnologije (35 mesta)
 • Mašinstvo (32 mesta, 2 modula)
  • Proizvodno mašinstvo
  • Termotehnika

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

Za studijske programe Menadžment i Računovodstvo i revizija sastoji se iz testa iz:

 • Matematike
 • Testa opšte kulture

Za studijski program Turizam sastoji se iz:

 • Testa opšteg znanja
 • Nacionalne geografije
 • Ekonomike
 • Organizacije poslovnih sistema
 • Engleskog ili ruskog jezika

Za ostale studijske programe prijemni ispit sastoji se iz: 

 • Matematike
 • Testa opšte kulture

🎓KONKURS ZA UPIS 2016/2017

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 63.000 dinara. 

Školarina za strane državljane iznosi 600 evra. 

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku poslovno-tehničku školu strukovnih studija iz Užica spremili smo vam primere testova za prijemni.

 1. Prijemni ispit smer turizam
 2. Prijemni ispit smer menadžmet i računovodstvo i revizija
 3. Prijemni ispit tehnički smerovi

BROJ MESTA - VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Informacione tehnologije
55
33
88
Građevinsko inženjerstvo – opšti smer
42
18
60
Inženjerstvo i zaštita životne sredine
46
20 66
Menadžment
41
52
93
Turizam 43 50 93
Mašinstvo 36 8 44
Računovodstvo i revizija 17 16 33
UKUPNO 270 207 477

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.