Nazad na početnu

Visoka medicinska škola strukovnih studija – Ćuprija

medicinska skola cuprijaAdresa: Lole Ribara 1/2, Ćuprija
Telefon: 035/401-140
Website: www.vmscuprija.edu.rs
Email: vmscuprija@gmail.com

Škola je osnovana 1998. godine i u početku nastava se odvijala na tri smera, u svega tri učionice i jednim amfitetarom. Danas, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji u svom vlasništvu ima 6300 m2 prostora. Škola sarađuje sa drugim visokoškolskim ustanovama kao i institucijama iz oblasti medicine. Studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom konvencijom. Nastava se odvija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Strukovna medicinska sestra
 • Strukovni fizioterapeut
 • Strukovna medicinska sestra – babica
 • Strukovni kozmetičar estetičar
 • Strukovni farmaceutski tehničar
 • Strukovni medicinski radiolog

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Specijalista strukovna medicinska sestra – specijalista kliničke prakse (20 mesta)
 • Specijalista strukovni fizioterapeut – rehabilitacija neuroloških bolesnika (20 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

U prvu godinu studija mogu da konkruišu studenti koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Strukovni fizioterapeut – Srednja medicinska škola, gimnazija ili srednja veterinarska škola

Strukovni kozmetičar estetičar – Srednja hemijska škola, srednja medicinska škola, srednja kozmetičarska škola, gimnazija i srednja farmaceutska škola

Strukovna medicinska sestra – Srednja medicinska škola

Strukovna medicinska sestra-babica – Srednja medicinska škola

Strukovni farmaceutski tehničar – Srednja farmaceutska škola, gimnazija,srednja medicinska škola, srednja kozmetičarska škola

Strukovni medicinski radiolog   Srednja medicinska škola svih smerova, gimnazija, sve odgovarajuće četvorogodišnje škole


Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

Na prijemnom ispitu za smer Strukovni fizioterapeut, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Fizika
 • Biologija

Na prijemnom ispitu za smer Strukovni kozmetičar estetičar, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Hemija
 • Biologija

Na prijemnom ispitu za smer Strukovna medicinska sestra, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Biologija
 • Zdrvstvena nega

Na prijemnom ispitu za smer Strukovna medicinska sestra-babica, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Bilogija

Na prijemnom ispitu za smer Strukovni farmaceutski tehničar, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Hemija
 • Biologija

Na prijemnom ispitu za smer Strukovni medicinski radiolog, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Fizika
 • Biologija

🎓KONKURS ZA UPIS 2014/2015
 
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 80.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

BROJ MESTA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Strukovni fizioterapeut
22
58
80
Strukovni kozmetičar – estetičar
2
28
30
Strukovna medicinska sestra
51
109 160
Strukovna medicinska sestra – babica
5
19
24
Strukovni farmaceutski tehničar 5 19 24
Strukovni medicinski radiolog 5 31 36
UKUPNO 90 264 354

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

Testovi za prijemni

testovi za prijemni na fakultetima

Anketa

Šta mislite o korupciji u visokoškolskom obrazovanju?

Stipendije

Stipendije za studente