Visoka medicinska škola strukovnih studija – Ćuprija

 

medicinska skola cuprijaAdresa: Lole Ribara 1/2, Ćuprija
Telefon: 035/401-140
Website: www.vmscuprija.edu.rs
Email: vmscuprija@gmail.com

Škola je osnovana 1998. godine i u početku nastava se odvijala na tri smera, u svega tri učionice i jednim amfitetarom. Danas, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji u svom vlasništvu ima 6300 m2 prostora. Škola sarađuje sa drugim visokoškolskim ustanovama kao i institucijama iz oblasti medicine. Studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom konvencijom. Nastava se odvija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Strukovna medicinska sestra
 • Strukovni fizioterapeut
 • Strukovna medicinska sestra – babica
 • Strukovni kozmetičar estetičar
 • Strukovni farmaceutski tehničar
 • Strukovni medicinski radiolog

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Specijalista strukovna medicinska sestra – specijalista kliničke prakse (20 mesta)
 • Specijalista strukovni fizioterapeut – rehabilitacija neuroloških bolesnika (20 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

U prvu godinu studija mogu da konkruišu studenti koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Strukovni fizioterapeut – Srednja medicinska škola, gimnazija ili srednja veterinarska škola

Strukovni kozmetičar estetičar – Srednja hemijska škola, srednja medicinska škola, srednja kozmetičarska škola, gimnazija i srednja farmaceutska škola

Strukovna medicinska sestra – Srednja medicinska škola

Strukovna medicinska sestra-babica – Srednja medicinska škola

Strukovni farmaceutski tehničar – Srednja farmaceutska škola, gimnazija,srednja medicinska škola, srednja kozmetičarska škola

Strukovni medicinski radiolog   Srednja medicinska škola svih smerova, gimnazija, sve odgovarajuće četvorogodišnje škole


Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

Na prijemnom ispitu za smer Strukovni fizioterapeut, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Fizika
 • Biologija

Na prijemnom ispitu za smer Strukovni kozmetičar estetičar, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Hemija
 • Biologija

Na prijemnom ispitu za smer Strukovna medicinska sestra, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Biologija
 • Zdrvstvena nega

Na prijemnom ispitu za smer Strukovna medicinska sestra-babica, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Bilogija

Na prijemnom ispitu za smer Strukovni farmaceutski tehničar, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Hemija
 • Biologija

Na prijemnom ispitu za smer Strukovni medicinski radiolog, polaže se prijemni ispit iz predmeta:

 • Fizika
 • Biologija

🎓KONKURS ZA UPIS 2014/2015
 
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 80.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

BROJ MESTA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Strukovni fizioterapeut
22
58
80
Strukovni kozmetičar – estetičar
2
28
30
Strukovna medicinska sestra
51
109 160
Strukovna medicinska sestra – babica
5
19
24
Strukovni farmaceutski tehničar 5 19 24
Strukovni medicinski radiolog 5 31 36
UKUPNO 90 264 354

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

Testovi za prijemni

testovi za prijemni na fakultetima

Anketa

Da li sami sebe izdržavate tokom studiranja?

Stipendije

Stipendije za studente