Dokumenta za upis na fakultete i visoke škole

Prvu godinu osnovnih ili integrisanih studija mogu upisati svi koji prethodno imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri godine. 

Za upis na određeni studijski program visokoškolske ustanove po izboru, kandidati mora položiti prijemni ispti, odnosno ispit provere skolonosti i sposobnosti, ukoliko je to predviđeno konkursom.


Dokumenta potrebna za prijavu na prijemni ispit

 • Popunjen obrazac prijave na konkurs
 • Overena fotokopija ili original svedočanstva svih razreda srednje škole na uvid
 • Overena fotokopija ili original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu na uvid
 • Dokaz o uplati naknade za prijemni ispit (iznos i broj računa se razlikuje u zavisnosti od ustanove na kojoj se polaže prijemni ispit)

Dokumenta za upis na fakultet i visoku školu

 • Original svedočanstva svih razreda srednje škole
 • Original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dva ŠV-20 obrasca
 • Prazan indeks
 • Dve fotografije formata 4,5 cm x 3,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine (za studente koji se upisuju kao samofinansirajući studenti)