Back to homepage

Đak srednjoškolac

high school

J1 viza takođe omogućuje đacima iz srednje škole da odu u Ameriku. Đaci koji redovno pohađaju neku srednju školu ili gimnaziju van Amerike mogu obrazovanje da nastave u nekim od američkih škola, bilo državnih ili privatnih. Oni borave sa nekom američkom porodicom ili u akreditovanom internatu.

Đaci mogu da učestvuju u svim školskim aktivnostima, bilo nastavnim ili vannastavnim. Ukoliko je u pitanju neki sport, đak mora da dobije dozvolu od nadležnog nastavnika škole u koju je primljen.

Đacima nije omogućen stalni posao, ali mogu da rade privremene poslove poput staranja o bašti i dvorištu, čuvanja dece i slično.

Šta je potrebno?

  • Kandidati moraju biti starosti između 15 i 18 i po godina.
  • Kandidati ne smeju imati završeno više od 11 godina obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.
  • Kandidat koji su prethodno išli na program razmene u Ameriku u okviru F1 ili J1 vize ne mogu da se prijave na ovaj program.
  • Takođe nije dozvoljen boravak sa rodbinom iz Amerike.

Koje su prednosti ovog programa?

Vannastavne aktivnosti – škole u Srbiji pretežno ne organizuju nikakve oblike vannastvnih aktivnosti pa đaci koju odu u Ameriku imaju priliku da učestvuju u bogatim vannastavnim programima među kojima je sport najzastupljeniji.

Udoban smeštaj – đaci borave sa američkim porodicama ili u internatima.