Back to homepage

American Adventure

Adresa: Avgusta Cesarca 5, Novi Sad – Voždova 18, Nišworka nd travel logo
Telefon: 021/645-10-56
Website: workandtravel.rs
Email: [email protected]

Agencija American Adventure pruža priliku svim studentima da se uključe u program Work and Travel USA. Studentima je na ovaj način omogućeno da tokom letnjeg raspusta proputuju Ameriku, upoznaju se sa različitim kulturama, nauče jezik, steknu nova prijateljstva ali i prva radna iskustva.

Program Work and Travel namenjen je redovnim studentima viših škola, osnovnih studija svih fakulteta, master, doktoriskih i specijalističkih studija koji su prvi put upisali tekuću školsku godinu i koji nisu u statusu apsolventa.

Osnivač programa Work and Travel je State Departmant, a cilj je da se mladima pruži prilika da posete Sjedinjene Američke države, a da troškove puta pokriju radom sezonskih poslova. Program se realizuje tokom letnjih meseci kada studenti nemaju obaveze na fakutletu.

Programi

INTERNSHIP PROGRAM namenjen je studentima završnih godina ili studentima koji su diplomirali u poslednjih godinu dana. U okviru ovog programa, učesnici imaju priliku da rade u američkim kompanijama, na plaćenim pripavničkim pozicijama, a imaju mogućnost da steknu praktično iskustvo u oblasti studija.

Na ovaj način, učesnici će dobiti priliku i da poboljšaju svoje jezičke veštine u interakciji sa saradnicima, klijentima kompanije ili drugim pripravnicima. Nakon programa, svi učesnici dobijaju dodatnih 30 dana boravka u SAD, ali tokom ovog perioda ne mogu raditi. Najbolje bi bilo ovaj period da iskoriste za putovanje i istraživanje drugih delova Sjedinjenih Američkih Država i upoznavanje sa kulturnom različitih krajeva ove zemlje.

Ovaj progam može trajati najviše 12 meseci.

TRAINING PROGRAM namenjen je kvalifikovanim učesnicima koji imaju priliku da rade u odobreni kompanijama do 18 meseci. Ovaj program, kao i viza (J1 viza) nisu dugoročni i učesnicima omogućavaju praktično iskustvo i uputsktva u oblastima koje se tiču bilo njihovog programa na studijama ili sadapnje oblasti zapošljavanja.

Opcije programa:

Oba programa imaju tri opcije, a to su:

FULL PLACEMENT PROGRAM predstavlja program u kojem sponzor pronalazi mesto stažiranja ili treninga kandidatima. Učesnici mogu ali i ne moraju da prihvate ponudu koju mu sponzor pronađe. U tom slučaju, kandidat čeka sledeću ponudu od sponzora.

Sponzor će uraditi sve što je u njegovoj moći da pronađe adekvatnu ponudu za svakog kandidata, u skladu sa njihovim afinitetima i obrazovanjem.

Ova opcija programa naglašava ulogu sponzora, koji pored mesta stažiranja ili treninga kandidatima traži i smeštaj. Učesnici su u obavezi da od smeštaja koji im se ponudi prihvate odgovarajući i plaćaju ga. Pored toga, učesnici su u obavezi da poštuju kućni red i uslove koje određuje kućni menadžment smeštaja u kojem se nalaze.

U okviru ove opcije, učesnici MOGU da računaju na:

 • obezbeđenu plaćenu praksu u struci
 • intervju sa sponzorima
 • zdravstveno osiguranje za vreme trajanja programa (koje ne pokriva mesec dana koji je namenjen za putovanje)
 • plaćene troškove SEVIS programa
 • podršku 24/7 za vreme trajanja programa
 • usluge agencije.

U okviru ove opcije, učesnici NE MOGU da računaju na:

 • plaćenu avionsku kartu za SAD (kao polaznici programa, svaki učesnik imaće priliku da plati nižu cenu transporta zbog dugogodišnje saradnje agencije sa avio kompanijama)
 • plaćene troškove intervjua u Američkoj ambasadi
 • troškove smešraja i hrane tokom boravka u SAD.

SELF PLACEMENT PROGRAM podrazumeva da kandidat sam pronalazi firmu ili udruženje koje će ga prihvatiti na Intership ili Training program. U okviru ovog programa svi učesnici su odgovorni za svoj smeštaj. Učesnici programa su u obavezi da podnesu sve informacije o smeštaju svojim koordinatorima u roku od 48 časova od momenta prispeća u validnom SEVIS-u.

U okviru ove opcije, učesnici MOGU da računaju na:

 • obezbeđenu plaćenu praksu u struci
 • intervju sa sponzorima
 • zdravstveno osiguranje za vreme trajanja programa (koje ne pokriva mesec dana koji je namenjen za putovanje)
 • plaćene troškove SEVIS programa
 • podršku 24/7 za vreme trajanja programa
 • usluge agencije.

U okviru ove opcije, učesnici NE MOGU da računaju na:

 • plaćenu avionsku kartu za SAD (kao polaznici programa, svaki učesnik imaće priliku da plati nižu cenu transporta zbog dugogodišnje saradnje agencije sa avio kompanijama)
 • plaćene troškove intervjua u Američkoj ambasadi
 • troškove smešraja i hrane tokom boravka u SAD.

LIFEGUARD PROGRAM omogućava kandidatima da steknu iskustvo radeći na bazenima Premier Pool Manegement-a.

Više informacija LIFEGUARD programu nalazi se ovde.

Biranje poslova

Na sajtu American Adventure postoji ponuda poslova koji su aktuelni u tom trenutku.

Svaki kandidat se može prijaviti za najviše tri radna mesta iz ponude.

Prijava

Prijavljivanje za program Work and Travel vrši se u osam koraka.

 • Korak 1

Kandidat koji želi da se prijavi mora uplatiti troškove prijave. Nakon toga, student prilaže svoj CV napisan na engleskom jeziku, koji se prosleđuje Sponzorskoj agenciji, koja odlučuje da li će prihvatiti kandidata.

 • Korak 2

Kada Sponzorska agencija potvrdi interesovanje za kandidata koji je podneo zahtev i predloži termin za intervju, agencija American Adventure šalje informacije o programu, koje su potpisane od strane podneosioca zahteva sa potvrdom intervjua od strane Sponzorske agencije.

Posle intervjua, Sponzorska agencija obaveštava agenciju American Adventure o tome da li je prihvatila prijavu određenog kandidata.

Intervju se održava zbog procene znanja engleskog jezika i upoznavanja Sponzorske agencije sa kandidatom.

Razgovor se odvija sa ciljem da agencija sazna više o obrazovanju prijavljenog kandidata, kao i da vidi u kom pravcu bi kandidat želeo da nastavi svoje stručno usavršavanje.

Sponzorska agencija neće prihvatiti ptijave u kojima podnosilac zahteva da ide na program u samo jedan određeni grad i da program u kom bi učestvovao bude u veoma specigičnoj oblasti ili industriji.

Veće šanse za prijem na program imaće studenti koji su fleksibilni i otvoreni, spremni za stručno usavršavanje na više polja.

 • Korak 3

Naredni korak se obavlja nakon pozitivnog odgovora od Sponzorske agencije posle intervjua. Tada agencija American Adventure naplaćuje taksu za prijavljivanje koju kandidat uplaćuje.

Sva dokumetna koji se dostavljaju Sponzorskoj agenciji moraju biti verifikovana od strane agencije American Adventure, a biografija mora biti kompletna i bez grešaka.

 • Korak 4

Kandidat koji se prijavljuje na program Work and Travel dostavlja Uvodni Video (odnosno video CV) direktno Sponzorskoj agenciji, a ponekad ova agencija može tražiti i da Uvodni Video bude dostavljen i ranije tokom procesa prijavljivanja.

Sponzorska agencija može tražiti i dodatna dokumenta od kandidata, ukoliko je to potrebno.

 • Korak 5

Sponzorska agencija će izvršiti pretragu dostupnih poslova koja bi, na osnovu informacija koje su dobili od kandidata, odgovaralo određenom prijavljenom studentu. Tada se čeka na odgovo od poslodavaca koji nude stručna usavršavanja, a dokumetni se njima šalju na uvid. Ukoliko potencijalni poslodavac ima neka dodatna pitanja, zakazuje telefonski ili skype intervju sa kandidatom.

Poslodavci često prave više krugova pri odabiru kandidata.

 • Korak 6

Kada poslodavac odabere kandidata, Sponzorska agencija radi na koordinaciji službi za zapošljavanje u agenciji American Adventure i kod poslodavca, sa ciljem da se pripremi sa potrebna dokumentacija za izdavanje vize kandidatu.

Agencija American Adventure će dostaviti svu neophodnu dokumentaciju, zakazati intervju u ambasadi SAD u Beogradu, pripremiti kandidata za taj intervju, a nakon toga i rezervisati avio prevoz, kako bi poslodavac bio siguran da će kandidat stići na vreme.

Kada kandidatu bude potvrđena radna ponuda, on je u obavezi da isplati ostatak troškova programa.

 • Korak 7

Kada sva dokumentacija bude dostavljena, Sponzorska agencija generiše DS2019 obrazac koji se garantuje sponzorstvo za program i omogućava prijavljivanje za J1 vizu.

Agencija American Adventure prikuplja sva dokumetna i poziva kandidata na orijentacioni sastanak gde kandidat može da se informiše i sazna sve o procedurama koje ga očekuju kada dođe u SAD. Pored toga, ovaj sastanak bi trebalo kandidat da iskoristi za sva dodatna pitanja vezana za nastavak programa.

Viziranje se obavlja u prethodno ugovorenom terminu, najčešće u ambasadi SAD u Beogradu, sem ukoliko kandidat ne zahteva drugačije.

 • Korak 8

Nakon viziranja, kandidat kupuje avio kartu kod partnerske avio kompanije u kojoj je karta unapred već rezervisana. Avio karta je fiksirana dolaznim terminima na osnovu zahteva poslodavca i dizajnirana je tako da olakša transport kandidata do poslodavca.

Povlastice

Agencija American Adventure nudi različite povlastice za sve studente koji odluče da se uz njihovu pomoć učestvuju u programu Work and Travel. Pored toga što mogu ostvariti popust ukoliko se prijave u određenom periodu godine, kada je u toku promotivni period, studenti mogu dobiti finansijske povlastice ukoliko su već bili deo programa Work and Travel preko agencije American Adventure, ali mogu i besplatno učestvovati u programu Work and Travel.

Akcija 3-5-10

U ovoj akciji mogu učestvovati svi studenti koji se preko American Adventure prijave na preogram Work and Travel i pri tome uključe još svojih vršnjaka. Ukoliko uključe 3 studenta, ostvaruju 30% popusta na svoju prijavu. Ako se preko njega na program prijavi još 5 studenata, on ostvaruje 50% popusta, dok ukoliko uključi 10 studenata koji se prijave na program, on dobija besplatno uključivanje u program.

Povratnici na program

Studenti koji su već bili deo programa Work and Travel preko agencije American Adventure imaju mogućnost da za sledeće prijavljivanje ništa ne plaćaju unapred. S obzirom na to da svako ko boravi i radi u SAD mora da plaća porez, to su u obavezi i studenti koji preko Wok and Travel programa odlaze u Ameriku. Međutim, svaki učesnik programa ima pravo da dobije povraćaj poreza nakon povratka u Srbiju.

Zahvaljujući pogodnostima koje nudi agencija American Adventure, studentima koji su povratnici na program nudi se da od poreza na koji imaju pravo da dobiju – odmah plate potrebne troškove kako bi opet učestvovali u programu Work and Travel. Na taj način polaznici će izbeći čekanje na povraćaj poreza, a neće morati da od ušteđevine odvajaju za troškove koji ih očekuju pri prijavljivanju.

Dokumentacija

Početna dokumentacija:

 • 2 fotografije za SAD vizu (5X5mm sa belom pozadinom)
 • Uverenje sa fakulteta o redovnom studiranju (na Srpskom i Engleskom)
 • Fotokopija važečeg pasoša (prva strana)
 • CV na Engleskom
 • Potvrda da niste pod krivičnim postupkom (iz suda ili MUP-a).

Ova dokumentacija se mora priložiti u roku od 15 dana po prijavi na program.

Spisak dokumentacije za J1 vizu :

 • Potvrda o uplati iz Raifeizen Banke – original (troškovi intervjua u Američkoj ambasadi od 141$)
 • Spisak položenih ispita sa fakulteta
 • Novi (biometrijski) pasoš
 • Index

Osoblje ambasade je poručilo da ne falsifikujete dokumenta koja predajete za viziranje, jer će oni kod kojih se pronađe falsifikovani dokument biti sankcionisani DOŽIVOTNOM zabranom ulaska u SAD.