POSETITE NAS!

metropolitan logo

PROMO VIDEO

BESPLATNA PRIPREMA ZA PRIJEMNI

priprema crtanje matropolitan priprema matematika metropolitan priprema menadzment metropolitan
Back to homepage

Školarina

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE STUDENTSKI KREDITI ŠKOLARINA
Studijski program

(nastava na srpskom jeziku)

20% uplata

pri upisu

1. rata školarine 20% uplata pri upisu

(rok 1. oktobar)

2. rata školarine 30% uplata pri upisu

(rok 1. januar)

3. rata školarine 30% uplata pri upisu

(rok 1. april)

Ova školarina važi za studente koji koriste kredit Societe General Banke Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
Softversko inženjerstvo 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
Računarske igre 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
Informacioni sistemi 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
Biznis i marketing

modul: Marketing

300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
Biznis i marketing

modul: Menadžment u sportu

300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 500 € 500 € 750 € 750 € 2.703 € 2.500 €
Dizajn interaktivnih medija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.703 € 2.500 €
Modni dizajn 600 € 600 € 900 € 900 € 3.244 € 3.000 €

Centar u Nišu

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE STUDENTSKI KREDITI ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Ova školarina važi za studente koji koriste kredit Societe General Banke Godišnja školarina (hibridna nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
Softversko inženjerstvo 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
Računarske igre 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
Informacioni sistemi 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Biznis i marketing
modul: Marketing
240 € 240 € 360 € 360 € 1.298 € 1.200 €
Biznis i marketing
modul: Menadžment u sportu
240 € 240 € 360 € 360 € 1.298 € 1.200 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €

MASTER STUDIJE

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE STUDENTSKI KREDITI ŠKOLARINA
Studijski program

(nastava na srpskom jeziku)

20% uplata

pri upisu

1. rata školarine 20% uplata pri upisu

(rok 1. oktobar)

2. rata školarine 30% uplata pri upisu

(rok 1. januar)

3. rata školarine 30% uplata pri upisu

(rok 1. april)

Ova školarina važi za studente koji koriste kredit Societe General Banke Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
Bezbednost informacija 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
Informacioni sistemi 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Marketing menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.703 € 2.500 €

DOKTORSKE STUDIJE

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE STUDENTSKI KREDITI ŠKOLARINA
Studijski program

(nastava na srpskom jeziku)

20% uplata

pri upisu

1. rata školarine 20% uplata pri upisu

(rok 1. oktobar)

2. rata školarine 30% uplata pri upisu

(rok 1. januar)

3. rata školarine 30% uplata pri upisu

(rok 1. april)

Ova školarina važi za studente koji koriste kredit Societe General Banke Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
Bezbednost informacija 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
Informacioni sistemi 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Marketing menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.703 € 2.500 €

Napomene:

 1. Pri upisu svi studenti mora da uplate 20% školarine, u vidu akontacije. Za upis posle 1. septembra, odmah se uplaćuje 40% na ime akontacije i 1. rate.
 2. Studenti koji kasne sa uplatama ne mogu da izlaze na ispite i isključuju se sa sistema za e-učenje
 3. Studenti mogu podići kredit kod Societe Generale banke. Zbog preuzetih dodatnih obaveza prema ovim studentima i dodatnih troškova, Univerzitet Metropolitan za ove slučajeve primenjuje specijalnu školarinu. Ako student, u nekoj godini studija, prestane da koristi kredit, onda plaća standardnu školarinu.
 4. Školarine za studije u Nišu sa popustom se primenjuju za OAS Softversko inženjerstvo i OAS Informacione tehnologije u slučajevima da student sam plaća školarinu i ako ne kasni sa uplatama rata.
 5. Školarine za studiranje u Centru u Nišu, koje su zbog posebnog popusta, niže nego u Beogradu i za studente online (Internet) nastave, važe samo za studente koji su redovni u dolascima na nastavu. U suprotnom, gube pravo na nastavu u Centru, i onda oni plaćaju školarinu kao online (Internet) studenti.

Posebno obrazloženje za primenu specijalnih školarina studenata koji koriste kredit Societe General banke

 1. Ugovorom sa Univerzitetom Metropolitan, Societe Generale banka je preuzale obavezu davanja beskamatnih kredita na nivou jednogodišnje školarine.
 2. Studentima – korisnicima kredita Societe Generale banke, Univerzitet Metropolitan pruža dodatne usluge koje obuhvataju: a) dodatno angažovanje mentora i posebno praćenje njihovog rada na realizaciji predispitnih obaveza, b) dodatne administrativne usluge vezane za angažovanje banke i za pružanje administrativne podrške studentima – korisnicima kredita.
 3. Zbog dodatnih troškova i obaveza Univerziteta Metropolitan za organizovanje ovog vida praćenja rada i rezultata studenata, školarine studentima koji koriste kredit Societe Generale banke se uvećavaju za 8,13%.

Procedura za pokretanje procesa upisa podrazumeva podnošenje dokumentacije kao dokaz za ostvarivanje zakonskog preduslova za upis na studije.

 • Nostrifikacija diplome srednjoškolskog obrazovanja u Ministartstvu prosvete Republike Srbije radi upisa na osnovne akademske studije
 • Nostrifikacija diplome sa osnovno akademskih studija radi upisa na master studije, vrši se na Univerzitetu Metropolitan
 • Nostrifikacija diplome sa master studija radi upisa na doktorske studije, vrši se na Univerzitetu Metropolitan

Proces registracije se vrši nakon uplate 50% školarine i 1.500 evra depozita na račun Univerziteta Metropolitan kao garancija da će student završiti studije. Depozit je iznos koji se nalazi na računu Univerziteta Metropolitan sve dok student ne završi studije. Nakon završetka studija Univerzitet Metropolitan vraća navedeni iznos. Uslovi za studente koji nemaju državljanstvo Republike Srbije ne važe za državljanine Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Makedonije.

Za više informacija kontaktirajte Univerzitet na mail [email protected]

Šta obuhvata školarina?

Pristup METROPOLITAN eLearning sistemu za praćenje nastave, koji je najsavremeniji eLearning sistem u Evropi

Literatura u elektronskom obliku

Svi vidovi konsultacija sa profesorima, asistentima i saradnicima (online i uživo)

Mentorski rad sa profesorima

Organizovanje stručne prakse u vodećim kompanijama

Prisustvo vannastavnim gostujućim predavanjima od strane top menadžera liderskih kompanija u Srbiji i regionu

24h na raspolaganju najsavremenije tehnički opremljene, klimatizovane prostorije sa wireless (WI-FI) internet konekcijom

Licencirani Microsoft paketi

Pristup stručnim konferencijama i seminarima Centra za razvoj karijere

Pristup biblioteci

Stručna studijska putovanja

Tehnička podrška

Članstvo u studenskom parlamentu

Organizovano učešće na sportskim i drugim takmičenjima

Alumni članstvo – pristup stručnim događajima, popust za upis na master studije i razne popuste za sportske objekte i dr.