POSETITE NAS!

metropolitan logo

PROMO VIDEO

BESPLATNA PRIPREMA ZA PRIJEMNI

priprema crtanje matropolitan priprema matematika metropolitan priprema menadzment metropolitan
Back to homepage

Dokumenta za upis

dokumenta za upis metropolitan

Kandidati koji dolaze nakon završene sredne škole i položili su prijemni ispit dostavljaju dokumentaciju:

 • Kopija lične karte
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može i starije od šest meseci) – overena kopija ili original
 • Dokaz o uplati 1000 dinara (indeks)
 • Dоkаz о uplаti prve rate školarine
 • Originali ili overene kopije svedočanstava završene četvorogodišnje srednje škole
 • Original ili overene kopija diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu.

Kandidati koji su završili na nekoj visokoškolskoj ustanovi, dostavljaju sledeću dokumentaciju:

 • Kopija lične karte
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može i starije od šest meseci) – overena kopija ili original
 • Dokaz o uplati 1000 dinara (indeks)
 • Dоkаz о uplаti prve rate školarine
 • Originali ili overene kopije svedočanstava završene četvorogodišnje srednje škole
 • Original ili overene kopija diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu.
 • Original ili overena kopija diplome o završenoj višoj školi
 • Plan i program za smer koji su završili

Kandidati koji prelaze sa drugih fakulteta i visokih škola: 

 • Kopija lične karte
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može i starije od šest meseci) – overena kopija ili original
 • Dokaz o uplati 1000 dinara (indeks)
 • Dоkаz о uplаti prve rate školarine
 • Originali ili overene kopije svedočanstava završene četvorogodišnje srednje škole
 • Original ili overena kopija diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu.
 • Uverenje o položenim ispitima (sa istaknutim ESP bodovima)
 • Plan i program za smer koji su završili

Napomena: Obrazac ŠV 20 nije potrebno kupovati (popunjava se na Univerzitetu).