Back to homepage

Univerzitet Metropolitan – Beograd

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, BeogradUniverzitet metropolitan
Telefon: 011/203-08-85
E-mail: [email protected]

Univerzitet Metropolitan je vodeća naučno-obrazovna institucija koja već 12 godina uspešno obrazuje buduće profesionalne i etičke lidere u Srbiji i regionu, spremne da stvaraju našu budućnost, jer svoju snagu izgrađuje na kvalitetu obrazovanja i bliskoj saradnji sa privredom.

Studenti Fakulteta informacionih tehnologija, Fakulteta za menadžment i Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan pored neophodnog znanja, poseduju i sposobnosti učenja, kreativnog i sistemskog razmišljanja, preduzetništva, a primenjujući visoke etičke stavove, standarde i principe svoje struke.