Back to homepage

Studentski centar Užice

skolebezslikaAdresa: Ive Andrića 19
Telefon: 031/553-235
Website: www.scuzice.org
Email: [email protected]

Studentski centar ”Užice” je osnovan 1993. godine. U sastavu ovog centra postoje dve radne jedinice studentski dom ”Turica” i studentski restoran ”Student”.

Primarna delatnost ustanove je smeštaj i ishrana budžetskih studenata Učiteljskog fakulteta i Visoke poslovno-tehničke škole iz Užica.

Studentski dom u Užicu

Studentski dom u Užicu se sastoji od četiri paviljona sa 112 ležaja. U domu postoje 4 jednokrevetne, 12 dvokrevetnih, 16 četvorokrevetnih i 4 petokrevetne sobe. Paviljoni sadrže i 3 kupatila sa po 6 tuš kabina.

Studenti na raspolaganju imaju čitaonicu i TV salu sa oko 80 mesta.

Studentski dom u Užicu je zadužen za smeštaj studenata. U njima mogu stanovati studenti koji se finansiraju iz budžeta, a ako ostane slobodnih mesta i samofinansirajući studenti.

Studentima prve godine za konkurisanje je bitan prosek iz srednje škole, a studentima ostalih godina prosek u toku studija. Pored proseka kao kriterijum za rangiranje se uzima i prihod po članu domaćinstva.

Studentska menza u Užicu

Kapacitet studentske menze u Užicu ”Student” je 120 mesta, dok je kapacitet kuhinje restorana oko 1 000 obroka dnevno. Restoran je savremeno opremljen, a hrana kvalitetna i raznovrsna. Pravo na ishranu imaju svi budžetski studenti.

U studentskom restoranu se uglavnom hrane studenti koji se finansiraju iz budžeta. Samofinansirajući studenti takođe imaju pravo da se hrane u menzi, ali moraju plaćati pune cene obroka. Da bi mogli da koriste usluge menze studenti moraju imati studentsku karticu (ISIC) i žeton za korišćenje pribora za jelo.

Obroci se moraju uplaćivati unapred, a količina koja se može kupiti je ograničena brojem dana u mesecu. Kupljeni obroci koji nisu potrošeni se mogu preneti u sledeći mesec.