Back to homepage

Studentski centar Subotica – Domovi i menze

studentski centar suboticaAdresa: Segedinski put 11
Telefon: 024/546-637
Website: www.scsu.org.rs
Email: [email protected]

Studentski centar ”Subotica” je osnovan 1970. godine, ali je u postojao i pre toga u drugačijem organizacionom obliku. Aktivnosti smeštaja i ishrane studenata postoje od osnivanja Ekonomskog fakulteta od 1960. godine.

U sastavu ovog centra rade dva studentska restorana i dva studentska doma.

Domovi u Subotici

Studentski domovi u Subotici su zaduženi za smeštaj studenata. U njima mogu stanovati studenti koji se finansiraju iz budžeta, a ako ostane slobodnih mesta i samofinansirajući studenti.

Studentima prve godine za konkurisanje je bitan prosek iz srednje škole, a studentima ostalih godina prosek u toku studija. Pored proseka kao kriterijum za rangiranje se uzima i prihod po članu domaćinstva.

Menze u Subotici

U studentskim menzama u Subotici uglavnom se hrane studenti koji se finansiraju iz budžeta. Samofinansirajući studenti takođe imaju pravo da se hrane u menzi, ali moraju plaćati pune cene obroka. Da bi mogli da koriste usluge menze studenti moraju imati studentsku karticu (ISIC) i žeton za korišćenje pribora za jelo.

Obroci se moraju uplaćivati unapred, a količina koja se može kupiti je ograničena brojem dana u mesecu. Kupljeni obroci koji nisu potrošeni se mogu preneti u sledeći mesec.