Back to homepage

Studentski centar Priština – Kosovska Mitrovica – Domovi i menze

studentski centar pristina kosovska mitrovicaAdresa: Džona Kenedija 6, Kosovska Mitrovica
Telefon: 028/425-508
Website: www.scp.org.rs
Email: [email protected]

Studentski centar ”Priština” ima tradiciju dugu više decenija. Prvi studentski dom je izgrađen 1960. godine, a od 1967. do 1981. godine je igrađen ceo studentski kompleks. Centar je 2000. godine izmešten u Leposavić, a od 2002. godine ima sedište u Kosovskoj Mitrovici.

Danas ovaj centar obuhvata domove i menze u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću, Zubinom Potoku i Blacu. Smeštajni kapacitet je 1647 mesta, dok se u studentskim restoranima dnevno hrani između 1500 i 2000 studenata.

U domovima studenti na raspolaganju imaju čitaone, TV Sale, biblioteke, internet centre i teretane.

Domovi u Kosovskoj Mitrovici

Studentski domovi su zaduženi za smeštaj studenata. U njima mogu stanovati studenti koji se finansiraju iz budžeta, a ako ostane slobodnih mesta i samofinansirajući studenti.

Studentima prve godine za konkurisanje je bitan prosek iz srednje škole, a studentima ostalih godina prosek u toku studija. Pored proseka kao kriterijum za rangiranje se uzima i prihod po članu domaćinstva.

Menze u Kosovskoj Mitrovici

U studentskim menzama se uglavnom hrane studenti koji se finansiraju iz budžeta. Samofinansirajući studenti takođe imaju pravo da se hrane u menzi, ali moraju plaćati pune cene obroka. Da bi mogli da koriste usluge menze studenti moraju imati studentsku karticu (ISIC) i žeton za korišćenje pribora za jelo.

Obroci se moraju uplaćivati unapred, a količina koja se može kupiti je ograničena brojem dana u mesecu. Kupljeni obroci koji nisu potrošeni se mogu preneti u sledeći mesec.