Back to homepage

Studentski centar Čačak – Domovi i menze

skolebezslikaAdresa: Svetog Save 66
Telefon: 032/222-302
Website: www.studentskicentarcacak.co.rs
Email: /

Studentski centar ”Čačak” je osnovan 1962. godine kao Dom studenata viših škola u Čačku. Prva generacija stanara je brojala 95 studenata, a današnji kapacitet doma je 207 ležajeva. Sadašnji studentski restoran je otvoren 2000. godine. Za vreme svog postojanja u domu je smešteno oko 7 000 studenata, a studentski restoran je obezbedio više od 2 500 000 obroka.

Studentski dom u Čačku

Studentski dom u Čačku u svom sastavu ima čitaonicu, internet klub, crtaonu i kafe. Studenti su smešteni u jednokrevetne i dvokrevetne sobe. Svake godine u domu se ulažu sredstva u održavanje i poboljšavanje uslova smeštaja. 2013. godine je započeta izgradnja novog paviljona uz zgradu doma, koji će proširiti kapacitet ove ustanove za 130 mesta.

Studentski domovi  u Čačku su zaduženi za smeštaj studenata. U njima mogu stanovati studenti koji se finansiraju iz budžeta, a ako ostane slobodnih mesta i samofinansirajući studenti.

Studentima prve godine za konkurisanje je bitan prosek iz srednje škole, a studentima ostalih godina prosek u toku studija. Pored proseka kao kriterijum za rangiranje se uzima i prihod po članu domaćinstva.

Studentska menza u Čačku

Adresa: Cara Dušana 66

Studentski restoran u Čačku je lociran u blizini doma i visokoobrazovnih ustanova. Ovaj restoran je opremljen modernim tehnološkim linijama za pripremu i posluženje obroka.

U studentskim menzama u Čačku se uglavnom hrane studenti koji se finansiraju iz budžeta. Samofinansirajući studenti takođe imaju pravo da se hrane u menzi, ali moraju plaćati pune cene obroka. Da bi mogli da koriste usluge menze studenti moraju imati studentsku karticu (ISIC) i žeton za korišćenje pribora za jelo.

Obroci se moraju uplaćivati unapred, a količina koja se može kupiti je ograničena brojem dana u mesecu. Kupljeni obroci koji nisu potrošeni se mogu preneti u sledeći mesec.