Back to homepage

Rezultati prijemnog – Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija – Šabac

Rezultati prijemnog ispita na Visokoj poljoprivrednoj školi u Šapcu

Prijemni ispiti na visokim školama u Srbiji odvijaju se u istom periodu kao i na fakultetima. Na osnovu konkursa koji svake godine objavljuje Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu, budući studenti konkurišu na slobodna mesta predviđena konkursom.

Pravo na upis stiču svi kandidati sa završenom trogodišnjom ili četvorogodišnjom srednjom školom. Bodovi se ostvaruju na osnovu uspeha u srednjoj školi i na prijemnom ispitu

Nedugo nakon prijemnog ispita objavljuje se preliminarna rang-lista, a zatim sledi period za podnošenje žalbi kandidata koji smatraju da su na neki način oštećeni prilikom bodovanja. Nakon žalbenog perioda objavljuju se konačne rang-liste, odnosno rezultati prijemnog ispita za upis na Visoku poljoprivrednu školu u Šapcu:

Konačna rang-lista – prvi upisni rok 2018/2019

  • Hotelijerstvo sa restoraterstvom
  • Preduzetništvo
  • Agromenadžment
  • Turizam
  • Zaštita životne sredine
  • Zaštita bilja
  • BIOTEHNOLOGIJA Zootehnika
  • BIOTEHNOLOGIJA Ratarstvo i povrtarstvo
  • Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Strukovna veterina

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments