Back to homepage

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije – Sremski Karlovci

Adresa: Mitropolita Stratimirovića 110, Sremski Karlovci
Telefon: 021/882-892
Website: www.mpk.edu.rs
Email: [email protected]

Visokа školа strukovnih studijа iz Sremskih Kаrlovаcа je visokoškolskа obrаzovnа ustаnovа čiji je osnovni zаdаtаk obrаzovаnje kаdrovа u oblаsti menаdžmentа, posebno menаdžmentа u mаrketingu, poslovnom komunicirаnju, ugostiteljstvu, kаo i obrаzovаnje mlаdih preduzetnikа. U studijskim progrаmimа su zаstupljene stručne i stručno – аplikаtivne discipline koje doprinose bržem uključivаnju kаdrovа u prаksu, uz rаzumevаnje procesа globаlizаcije i prihvаtаnje evropskih stаndаrdа. Studentimа se pružаju znаnjа i veštine u rаzvijаnju kompetencije zа obаvljаnje rukovodećih poslovа u privаtnom i jаvnom sektoru.

Kаo sve sаvremene nаučno-obrаzovne institucije, Visokа školа teži stаlnoj inovаciji svog obrаzovnog profilа, u sklаdu sа sаvremenim i аktuelnim potrebаmа nаšeg društvа, međunаrodne zаjednice, tržišnim trendovimа i zаhtevimа svetske i domаće nаuke. Stаlno ulаgаnje u resurse obezbeđuje kontinuitet u ovlаdаvаnju sаvremenim tehnikаmа i аlаtimа, kаko zаposlenih, tаko i studenаtа Škole.

OBRAZOVNI PROFILI

Osnovne strukovne studije (3 godine):

Studije traju tri godine, a studenti stiču zvanje strukovni menadžer u oblasti završenog studijskog programa i strukovni informatičar.

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu.

Kandidati uz prijavu za upis prilažu: diplomu i svedočanstva srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, tri fotografije dimenzija 3,5h4,5 cm.

Dokumenta uz prijavu se mogu dostaviti do 29.06.2018. godine na adresu Visoke škole, ulica Mitropolita Stratimirovića 110, Sremski Karlovci.

Redosled kandidata za upis na studije se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju, a biće istaknut 02.07.2018. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svim razredima pomnožen sa dva, tako da kandidat može steći najviše 40 bodova.

Kandidati polažu prijemni ispit dana 03.07.2018. godine u 10.00 časova. Na prijemnom ispitu kandidati mogu ostvariti najviše 60 bodova.

Rang lista kandidata biće objavljena 05.07.2018. godine. na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Mesto na rang listi kandidata utvrđuje se zbirom bodova iz srednje škole i bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. Prigovor na mesto na privremenoj rang listi, kandidat može podneti u roku od 24 časa od dana njenog isticanja na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 09.07.2018. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

DOKUMENTA ZA UPIS

Dokumenta za upis u Visoku školu strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije Sremski Karlovci:

  1. Diploma i svedočanstva o završenoj srednjoj školi (overene fotokopije)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. 3 fotografije formata 3,5 x 4,5cm
  4. ŠV-20 popunjen u 2 primerka (dobija se u Studentskoj službi)
  5. Prijava za upis (dobija se u Studentskoj službi)
  6. Ugovor o školovanju u 2 primerka (dobija se u Studentskoj službi)
  7. Uverenje o položenim ispitima – za priznavanje ispita sa druge visokoškolske ustanove

ŠKOLARINA

Školarina za jednu školsku godinu iznosi 800 evra u dinarskoj protivvrednosti, a ostali troškovi se plaćaju saglasno Odluci o cenama određenih usluga od 09.03.2018. godine, br. 49/3.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

2 Comments
najnoviji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Djuka
6 godine ranije

Da li je ovo privatni ili drzavni fakultet?

Admin
6 godine ranije
Reply to  Djuka

Ovo je privatna visoka škola.