Back to homepage

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije – Novi Sad

Adresa: Modene br. 5, Novi Sad
Telefon: 021/2700022, 064/6432622, 065/8818620
Website: www.mpk.edu.rs
Email: [email protected]

Visokа školа strukovnih studijа za menadžment i poslovne komunikacije (MPK) iz Novog Sada je visokoškolskа obrаzovnа ustаnovа sa bezmalo dve decenije dugom tradicijom u obrazovanju kаdrovа u oblаsti menаdžmentа, posebno menаdžmentа u mаrketingu, poslovnim komunikacijama i ugostiteljstvu.

Atraktivni studijski programi su kreirani tako da diplomiranim studentima obezbede teorijska i praktična znanja, a obavezna stručna praksa, u zemlji i inostranstvu, dodatne kompetencije za brzo uključivanje u posao, za obavljanje dobro plaćenih, rukovodećih zanimanja traženih na tržištu, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

Nastavni proces je organizovan u sklаdu sа trendovimа i zаhtevimа svetske i domаće nаuke. Referentni profesori pružaju kontinuiranu podršku studentima kroz rad u malim grupama, praćenje i vrednovanje studentskih postignuća, usmeravanje ka zacrtanim ciljevima učenja, drugim rečima, mentorska podrška postoji od prvog dana.

AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAMI:

 1. Menadžment trgovine i marketinga (55 studenata)
 2. Menadžment trgovine i marketinga – studije na daljinu (51 student)
 3. Menadžment poslovnih komunikacija (55 studenata)
 4. Menadžment u ugostiteljstvu (99 studenata)

Osnovne strukovne studije traju 3 godine, a studenti stiču 180 ESPB bodova i zvanje strukovni menadžer.

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju ili trogodišnju srednju školu

Kandidati uz prijavu za upis prilažu: diplomu i svedočanstva srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, tri fotografije dimenzija 3,5×4,5 cm.

Dokumenta uz prijavu se mogu dostaviti do 30.06.2021. godine na adresu ulica Modene 5, Novi Sad.

Redosled kandidata za upis na studije se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju, a biće istaknut 02.07.2021. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svim razredima pomnožen sa dva, tako da kandidat može steći najviše 40 bodova.

Kandidati polažu prijemni ispit 05.07.2021. godine u 10.00 časova. Na prijemnom ispitu kandidati mogu ostvariti najviše  60 bodova.

Rang lista kandidata biće objavljena 06.07.2021. godine, na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Mesto na rang listi kandidata utvrđuje se zbirom bodova iz srednje škole i bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. Prigovor na mesto na privremenoj rang listi, kandidat može podneti u roku od 24 časa od dana njenog isticanja na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 08.07.2021. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole.

DOKUMENTA ZA UPIS

Dokumenta za upis u Visoku školu strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije Novi Sad:

 1. Diploma i svedočanstva o završenoj srednjoj školi (overene fotokopije)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. 3 fotografije formata 3,5 x 4,5cm
 4. ŠV-20 popunjen u 2 primerka (dobija se u Studentskoj službi)
 5. Prijava za upis (dobija se u Studentskoj službi)
 6. Ugovor o školovanju u 2 primerka (dobija se u Studentskoj službi)
 7. Uverenje o položenim ispitima – za priznavanje ispita sa druge visokoškolske ustanove

ŠKOLARINA

Školarina za jednu školsku godinu iznosi 950 evra u dinarskoj protivvrednosti, a ostali troškovi se plaćaju saglasno Odluci o cenama određenih usluga od 11.03.2021. godine, br. 58/3.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

2 Comments
najnoviji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Djuka
7 godine ranije

Da li je ovo privatni ili drzavni fakultet?

Admin
7 godine ranije
Reply to  Djuka

Ovo je privatna visoka škola.