Back to homepage

Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija – Beograd

Adresa: Hajduk Stankova 2, Beograd
Telefon: 011/240-27-86
Website: www.vggs.rs
Email: [email protected]

Visoka građevinsko – geodetska škola strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova sa šest decenija tradicije u obrazovanju inženjera građevinske, geodetske i arhitektonske struke. Kontinuirano od nastanka Škole, posebna pažnja se posvećuje praktičnom znanju i čvrstoj saradnji sa privrednim subjektima i institucijama iz struke. Naši diplomci su osposobljeni za sve oblike praktičnih radova i primenu standarda, propisa i najnovijih tehnoloških dostignuća u građevinskoj, arhitektonskoj i geodetskoj delatnosti.

U Školi se nastava obavlja u dva odseka:

  • Građevinski odsek (Hajduk Stanka 2) – 011/2422-178
  • Geodetski odsek (Milana Rakića 42) – 011/2411-885

POMOĆ PRI IZBORU FAKULTETA ILI VISOKE ŠKOLE

Ne znate šta da upišete ili se dvoumite između više fakulteta ili visokih škola? Portal Edukacija, pomaže vam pri izboru fakulteta kroz test profesionalne orijentacije uz nadzor stručnog tima. Napravite pravi izbor i usmerite svoju karijeru na pravi put!.

DETALJNIJE

OSTVARI POPUST NA ŠKOLARINU I DO 20%!

Ostvarite popust na školarinu prilikom upisa privatnog fakulteta ili visoke škole i uštedite i do 20%. Sačuvajte vreme i novac, a brigu o upisu prepustite nama. Ustanove sa kojima sarađujemo su najbolje privatne obrazovne ustanove u zemlji!

DETALJNIJE

ŽELIŠ DA STUDIRAŠ U INOSTRANSTVU?

Ukoliko ste se odlučili da studije nastavite u inostranstvu, za to postoji posebna procedura, a naš stručni tim će biti uz vas tokom celog procesa. Pomažemo vam u pripremi dokumentacije, posredujemo prilikom upisa, pomažemo u odabiru fakulteta.

DETALJNIJE

STUDIJSKI PROGRAMI - VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine – 180 ESPB)

  1. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Stručni naziv koji se stiče: STRUKOVNI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA – Bachelor (appl.)
LICENCA 800 i LICENCA 812

  1. ARHITEKTURA

Stručni naziv koji se stiče: STRUKOVNI INŽENJER ARHITEKTURE – Bachelor (appl.)
LICENCA 800

  1. GEODEZIJA – GEOMATIKA

Stručni naziv koji se stiče: STRUKOVNI INŽENJER GEODEZIJE – Bachelor (appl.)
LICENCA 871 i Geodetska licenca II reda

MASTER STRUKOVNE STUDIJE (2 godine – 120 ESPB)

  1. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO U VISOKOGRADNJI

Stručni naziv koji se stiče: strukovni master inženjer građevinarstva (Struk. mast. inž. građ.)

  1. GEODEZIJA – GEOMATIKA

Stručni naziv koji se stiče: strukovni master inženjer geodezije (Struk. mast. inž. geodez.)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija koje realizuje Visoka građevinsko – geodetska škola može da se upiše lice koje ima stečeno srednje obrazovanje (svi obrazovni profili, trogodišnja ili četvorogodišnja škola) ukoliko se na prijemnom ispitu rangira u okviru predviđenog broja za budžetske ili samofinansirajuće studente.

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje može se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo upisa na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (kandidat potpisuje izjavu o nacionalnoj pripadnosti).

Lica sa invaliditetom i pripadnici romske nacionalne manjine imaju pravo na upis u okviru posebnih afirmativnih mera upisa.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Rang lista se formira na osnovu zbira bodova koje kandidat nosi iz srednje škole (od 16 do 40) i bodova koje je ostvario na prijemnom ispitu (od 0 do 60). Bodovi iz srednje škole se računaju tako što se sabere uspeh u svakom razredu i pomnoži sa dva.

Prijemni ispit za studijske programe Građevinsko inženjerstvo i Geodezija-Geomatika se polaže iz Matematike. Radi se 20 zadataka. Svaki zadatak vredi 3 boda. Zaokružuje se jedan od ponuđenih odgovora. Nema negativnih bodova.

OBLASTI NA PRIJEMNOM: Realni i kompleksni brojevi, racionalni algebarski izrazi, linearne jednačine i nejednačine, linearna funkcija, stepenovanje, korenovanje, logaritmovanje, kvadratna jednačina i nejednačina, kvadratna funkcija, aritmetički i geometrijski nizovi, elementi geometrije, trigonometrija, elementi analitičke geometrije.

Za studijski program Arhitektura radi se kombinovani test iz matematike (geometrija) i prostorno logičkih zadataka. Radi se 20 zadataka. Zaokružuje se jedan od ponuđenih odgovora. Nema negativnih bodova.

Pripremna nastava

Škola organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit koja počinje početkom juna i traje dve nedelje uz dodatne konsultacije kod profesora nakon završetka nastave.

KONKURS ZA UPIS 2019/2020

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 75.000 dinara (pet rata po 15.000).

Školarina za strane državljane iznosi 1.300 evra.

BROJ MESTA - VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Građevinsko inženjerstvo
80
50
130
Arhitektura
40
20
60
Geodezija – geomatika
80
50 130
UKUPNO 200 120 320

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

1 Comment
najnoviji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Nemanja Babic
4 godine ranije

Može neko da me uputi gde da nadjem prijemne od prošli godina?