Evropski univerzitet – Beograd

Adresa: Carigradska 28, Beogradevropski univerzitet
Telefon: 011/334-15-83
Website: www.eu.ac.rs
E-mail: eu@eu.ac.rs

 

Evropski univerzitet predstavlja autonomnu instituciju koja svojim radom objedinjuje obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost. Obrazovna delatnost se odnosi na realizovanje studija na sva tri stepena – osnovne, master i doktorske studije. Ciljevi studijskih programa su da se unapredi i prenese znanje, kao i da se razvije međunarodna saradnja na polju nauke i istraživanja i podstakne nacionalna i internacionalna mobilnost nastavnog osoblja i studenata.

Akreditovala ga je 2012. godine Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, a organizacija European Council for Business Education (ECBE) odala mu je internacionalno priznanje. Pored onih u Srbiji, Evropski univerzitet ima članove i u inostranstvu, gde studenti Univerziteta mogu nastaviti sa školovanjem.

Fakulteti:

  • Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
  • Fakultet za evropski biznis i marketing
  • Nova akademija umetnosti
  • Farmaceutski fakultet