Farmaceutski fakultet Novi Sad

Adresa: Trg mladenaca 5, Novi Sad
Telefon: 021/661-58-97
Website: www.faculty-pharmacy.rs
Email: office@faculty-pharmacy.com

O fakultetu

Farmaceutski fakultet, Novi Sad osnovan je 2012. godine kao jedini akreditovan i priznat privatni farmaceutski fakultet u regionu. Studijski programi fakulteta usklađeni su sa evropskim standardima visokog obrazovanja i realnim potrebama tržišta i struke. Svi studijski programi akreditovani su za izvođenje nastave na srpskom i engleskom jeziku.

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad sprovode se sledeći akreditovani studijski programi:

 • Integrisane akademske studije Farmacija
 • Integrisane akademske studije Farmacija – medicinska biohemija
 • Osnovne strukovne studije Zdravstvena nega
 • Osnovne strukovne studije Radna terapija

Šta nas izdvaja od drugih?

 • mentorski rad sa studentima – studenti su u centru nastavnog procesa, tokom studija prate ih mentori koji im pomažu i prilikom karijernog profilisanja
 • fokusiranost na praksuveliki fond časova stručne prakse koja se obavlja u apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, farmaceutskim kompanijama, institutima, bolnicama i kompanijama za klinička istraživanja
 • bliska saradnja sa privredomfakultet sarađuje sa više od 70 relevantnih ustanova
 • mogućnost izrade eksperimentalnog dela diplomskog rada u industriji ili istraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu
 • jedinstvena organizacija studija – nastava i radnim danima i vikendom, ispiti svakog meseca, parcijalno polaganje ispita
 • mogućnost studiranja uz posao

Kvalitet je na ceni

Kvalitet rada i visok standard nastave su naš prioritet. Predavači i saradnici fakulteta su osobe bogate znanjem i umećem prenošenja tog znanja, sposobnošću da učine predavanja zanimljivim i inspirativnim. Svi predavači poseduju višegodišnje praktično iskustvo u naučnim, akademskim ili privrednim institucijama.

U fokusu nastavnog procesa su studenti. Predavanja i vežbe organizovani su radnim danima za redovne studente i vikendom za studente koji su zaposleni ili ne žive u Novom Sadu. Laboratorijske vežbe izvode se u malim grupama.

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije i postavljaju na sajt fakulteta.

Praksa ju ključ uspeha

U cilju osposobljavanja studenata za realne situacije u praksi fokusirali smo se na praktičnu nastavu. Vežbe se izvode u fakultetskim laboratorijama, na terenu i eksternim nastavnim bazama fakulteta. Praktičnu nastavu studenti obavljaju u apotekama, laboratorijama, institutima, farmaceutskim kompanijama, klinikama, bolnicama, domovima zdravlja, rehabilitacionim centrima. Kroz praktičnu nastavu studenti se pripremaju za potrebe budućeg zanimanja.

Diploma za evropsku budućnost

Svi studijski programi usklađeni su sa programima prestižnih srodnih univerziteta u Evropi. Na taj način olakšan je proces nostrifikacije diplome onim studentima koji planiraju da nastave usavršavanje u inostranstvu.

Program Zdravstvene nege pruža mogućnost sticanja diplome automatski priznate u zemljama EU. Studenti ovog programa imaju direktnu prohodnost za dalje usavršavanje i zapošljavanje u zemljama EU.

STUDIJSKI PROGRAMI

Farmacija

Integrisane akademske studije, traju 5 godina (10 semestara). Završetkom studija student stiče 300 ESPB i zvanje magistar farmacije.

Tokom studija studenti se upoznaju sa svim procesima rada u apoteci, izradom magistralnih i galenskih preparata, racionalnom farmakoterapijom i fitoterapijom, procesom proizvodnj i registracije leka, marketingom u farmaceutskoj industriji, karakteristikama i primenom lekovitih i aromatičnih biljaka, kontrolom kvaliteta, kliničkom farmacijom u realnim uslovima. 

Praksa:

Ceo poslednji semestar je stručna praksa. Obavlja se u zdravstvenim ustanovama – apotekama državnog i privatnog sektora, kao i u bolničkoj apoteci. Stručna praksa obavlja se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova. Postoji mogućnost odlaska na stručnu praksu u farmaceutsku kompaniju i CRO.

Mogućnost zaposlenja:

Apoteke, predstavništva farmaceutskih kuća, predstavništva kuća medicinske opreme, istraživački centri farmaceutskih kuća, obrazovne i naučno-istraživačke ustanove…

Više o studijskom programu >>>

Farmacija – medicinske biohemija

Integrisane akademske studije, traju 5 godina (10 semestara). Završetkom studija student stiče 300 ESPB i zvanje magistar farmacije – medicinski biohemičar.

Studenti stiču praktična i teorijska znanja iz medicinske biohemije, hematologije, kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica, kliničke biohemije, toksikologije…

Praksa:

Ceo poslednji semestar je stručna praksa. Praktična nastava izvodi se u medicinsko-biohemjskim, toksikološkim, mikrobiološkim laboratorijama, institutu za kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica, kliničkom centru…

Mogućnost zaposlenja:

Klinike i poliklinike, biohemijske laboratorije, institucije javnog zdravlja, predstavništva kuća medicinske opreme, predstavništva farmaceutskih kuća, istraživački centri medicinskih institucija, obrazovne i naučno-istraživačke ustanove…

Više o studijskom programu >>>

Radna terapija

Osnovne strukovne studije, traju 3 godine (6 semestara). Završetkom studija student stiče 180 ESPB i zvanje strukovni terapeut.

Studenti se osposobljavaju da pomažu ljudima sa smanjenim telesnim i mentalnim sposobnostima da budu što samostalniji i da se što bolje uključe u svakodnevni život – od kretanja i održavanja lične higijene do obavljanja posla, razonode i druženja.

Praksa:

Dominira u programu tokom sve tri godine – klinička praksa u oblasti opšte radne terapije, rehabilitacije, fizikalne medicine, kineziterapije, integrativne medicine…

Mogućnost zaposlenja:

Klinike, specijalne i opšte bolnice, rehabilitacione ustanove, domovi i ustanove za osobe sa smetnjama u razvoju, gerontološki centri…

Više o studijskom programu >>>

Zdravstvena nega

Osnovne strukovne studije, traju 3 godine (6 semestara). Završetkom studija student stiče 180 ESPB i zvanje strukovna medicinska sestra.

Praksa:

Dominira u programu tokom sve tri godine – klinička praksa u oblasti opšte zdravstvene nege, hirurgije, interne medicine, neurologije, psihijatrije, ginekologije, pedijatrije, , hitne medicinske pomoći.. Klinička praksa obavlja se u zdravstvenim ustanovama – nastavnim bazama fakulteta.

Mogućnost zaposlenja:

Klinike i poliklinike, specijalne i opšte bolnice, domovi zdravlja, savetovališta, zavodi zdravstvene zaštite, klimatska lečilišta, gerontološki centri, specijalističke ordinacije…

Diploma  EU:

Program Zdravstvene nege za sticanje EU diplome sprovodi se u saradnji sa partnerskim univerzitetom iz Slovenije. Program je usklađen sa Evropskom direktivom 2005/36 – EC što omogućava priznavanje diplome u zemljama EU. Ovaj program podrazumeva veliki fond časova kliničke prakse.

Više o studijskom programu >>>

Prijemni ispit i uslovi upisa

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju 
 • koja ostvare minimalan broj bodova na prijemnom ispitu (40% tj. 24 od ukupno 60 bodova)

Prilikom prijavljivanja na Fakultet kandidat bira smer.

Broj studenata koje će Fakultet upisati na prvu godinu studija u školskoj 2018/2019. godini: 

 • studijski program Farmacija = 60 studenata
 • studijski program Farmacija – medicinska biohemija = 24 studenta
 • studijski program Zdravstvena nega = 48 studenata
 • studijski program Radna terapija = 30 studenata

Prijemni ispit

Za upis na studijske programe IAS Farmacija i IAS Farmacija – medicinska biohemija kandidati polažu prijemni ispit iz oblasti: HEMIJA.

Za upis na studijske programe. OSS Zdravstvena nega i OSS Radna terapija kandidati polažu prijemni ispit iz jedne oblasti: ZDRAVSTVENA NEGA ILI BIOLOGIJA

Kandidatima koji su tokom sve četiri godine srednje škole imali ocenu 5 iz predmeta koji se polaže na prijemnom Fakultet će automatski priznati maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu (60 bodova), bez polaganja.

Kandidati koji su tokom srednje škole osvojili 1 – 3. mesto na gradskom, regionalnom, republičkom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i upisuju se automatski.

Prelazi sa drugih fakulteta

Prilikom prelaska sa drugog fakulteta ili visoke škole za svakog kandidata izrađuje se Analiza priznatih i diferencijalnih ispita na osnovu koje student upisuje odgovarajuću godinu bez polaganja prijemnog ispita (u slučaju prelaska sa istog ili srodnih programa).

Upisni rokovi

JUNSKI PREDROK

 • I Prijavljivanje kandidata: 03.06 – 21.06.2019.
 • II Prijemni ispit: 25.06.2019.
 • III Preliminarna rang lista: 26.06.2019.
 • Konačna rang lista: 28.06.2019.
 • IV Upis primljenih kandidata: 01.07-05.07.2019.

JULSKI ROK

 • I Prijavljivanje kandidata: 08.07-12.07.2019.
 • II Prijemni ispit: 16.07.2019.
 • III Preliminarna rang lista: 17.07.2019.
 • Konačna rang lista: 19.07.2019.
 • IV Upis primljenih kandidata: 22.07-25.07.2019.

3
Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*

3 Komentara
0 Replika
3 Pratioci
 
Najviše reakcija
Najposećenija diskusija
najnoviji najnoviji najviše glasova
Barbara Brnović

Poštovani,
Zanima me posto sam u gimnaziji samo tri godine imala hemiju da li vazi ono za prijemni ako sam sve tri godine imala 5 ?

Vesna

Koja je cena godine za studiranje farmacije, i da li može na rate

Romana Kružić

Poštovani
Zanima me pošto dođe farmaceutski fakultet u eurima?Da li je moguće plaćanje u ratama?
Kakav je princip studiranja uz rad?