Međunarodni Poslovni Koledž – Kosovska Mitrovica

Adresa: Cara Dušana, 38220 Kosovska Mitrovicaibcm logo fakulteta
Telefon: 028/409-013 i 065/250-3-414
Email: info@ibcmitrovica.eu
Website: www.ibcmitrovica.eu
Facebook: www.facebook.com/ibcmitrovica

Opšte informacije

Šta je IBCM?

Međunarodni Poslovni Koledž u Kosovskoj Mitrovici je međunarodno registrovana neprofitabilna obrazovna fondacija, koja nudi Bečelor diplome (BA – 3,5 godine) i međunarodno akreditovane strukovne studije (AP – 2 godine ).

Studijski programi

 • Međunarodna prodaja i marketing (Bečelor) I  Marketing i menadžment (AP)
 • Menadžment javnih usluga (Bečelor) I Javna administracija (AP)
 • Upravljanje u zaštiti životne sredine i poljoprivredi  (Bečelor I AP)

IBCM obrazovanje nudi dvostruke diplome „Lilabaelt“ akademije visoko-strukovnog obrazovanja (http://www.eal.dk/) iz Danske. Studije na Međunarodnom Poslovnom Koledžu su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, a moduli su integrisani po evropskom sistemu bodovanja (ESPB).
Za više informacija o studijskim programima IBCM-a i međunarodnoj akreditaciji IBCM-a, molimo Vas posetite naš sajt www.ibcmitrovica.eu i informišite se.

Nova moderna zgrada Medjunarodnog poslovnog koledza od 2000 m2 u Kosovskoj Mitrovici

Zašto studirati na IBCM-u?

IBCM nudi visoko kvalitetno međunarodno obrazovanje po pristupačnim cenama. Međunarodno obrazovanje u velikoj meri povećava vaše šanse za zaposlenje u regionu i inostranstvu, što dokazuju primeri naših studenata od kojih je 81% posle stecenih Bacelor ili AP diploma naslo posao u struci.

OBRAZOVANjE JE MEĐUNARODNO:

 • Engleski jezik je dominantan jezik u biznisu, nauci, zabavi i diplomatiji.
 • Dobro poznavanje engleskog jezika otvara vrata našim studentima za rad širom sveta sa ljudima različitih kultura i zemalja. Sva predavanja i studijski materijali su na engleskom jeziku, I upravo iz tog razloga IBCM je odlucio da pruzi mogucnost pohadjanja pripremnog kursa engleskog jezika za potencijalne studente.
 • IBCM će svojim studentima dodeliti dvostruke evropske diplome „Lilabaelt” akademije visokostrukovnog obrazovanja iz Danske u oblastima Međunarodne prodaje i marketinga i Upravljanju zaštite životne sredine i poljoprivrede, dok će „Lilabaelt“ koledž dodeliti dvostruke diplome za studijski program Menadžment javnih usluga. Ova dvostruka diploma je međunarodno priznata i pruža mogućnost studentima da nastave studije ili da rade širom sveta.
 • Međunarodna razmena studenata: IBCM nudi mogućnost razmene studenata u saradnji sa međunarodnim koledžima partnerima i univerzitetima, a od nedavno IBCM je postao I deo programa ERASMUS+ koji omogucava vrednim I posvecenim studentima da provedu jedan ili vise semestara na nekom od stranih univerziteta uz placene sve troskove boravka I studiranja.
 • Kvalifikovani predavači od kojih većina poseduje međunarodne akademske diplome.
 • Međunarodni nastavni kadar: Nastavni i administrativni kadar dolazi iz različitih zemalja uljučujući: Kanadu, Nemačku, Makedoniju, Holandiju, BiH i Veliku Britaniju.
 • Britanski savet: IBCM je registracioni centar za testiranje engleskog jezika (IELTS, ESOL)

IBCM je takođe centar za testiranje ostalih kurseva Britanskog saveta.

IBCM OBRAZOVANjE – USPEŠNA KARIJERA:

 • Međunarodna akreditacija: IBCM programi su međunarodno akreditovani od strane nemačke agencije za akreditaciju Evaluationsagentur Baden – Wuerttemberg EVALAG.
 • IBCM zgrada nudi udobne i dobro osvetljene učionice, sobe za samostalno učenje i kancelarije po visokim evropskim standardima. Besplatan pristup internetu – 24 časa dnevno. Sve učionice su opremljene modernim računarima i projektorima. Zgrada takodje poseduje I kantinu u kojoj studenti IBCM-a  mogu  da spreme obrok, popiju pice ili provode slobodno vreme druzeci se.
 • Studentska služba: Studentima IBCM-a su na raspolaganju raznovrsne studentske usluge, podrška centra za razvoj karijere kao i međunarodna biblioteka.

IBCM OBRAZOVANjE NUDI TEORIJU I PRAKSU:

 • Stažiranje: Praksa je obavezan segment u okviru studiranja na ponuđenim studijskim programima
 • Studentski projekti: IBCM tesno sarađuje sa privrednim komorama, kompanijama, opštinama, ministarstvima i nevladinim sektorom kako bi se omogućilo studentima da primene svoje znanje u marketinškim projektima.
 • Preduzetništvo: IBCM podstiče inovativno i preduzetničko razmišljanje i ponašanje. Određen broj diplomiranih studenata sa IBCM-a je započeo svoj biznis.

USLOVI UPISA NA MEĐUNARODNOM POSLOVNOM KOLEDžU

 • Svedočanstva iz srednje škole i diploma
 • Polaganje prijemnog ispita iz oblasti engleskog jezika i matematike

PROCES PRIJAVLjIVANjA

 • Popunite formular Međunarodnog Poslovnog Koledža (dostupan na sajtu www.ibcmitrovica.eu ili dođite lično u naše prostorije)
 • Prijavite se za prijemni ispit – prijemni ispiti će biti zakazani u periodu od maja do septembra 2016. i biće održani u zgradi IBCM-a Kosovskoj Mitrovici. Datumi ispita se mogu naći na entry-exams.ibcmitrovica.eu
 • Nakon položenog prijemnog ispita sledi individualni intervju radi provere znanja engleskog jezika.
 • Nakon uspešne procedure prijemnog ispita, postajete student Međunarodnog Poslovnog Koledža i od vas se očekuje da uplatite 50 evra kako biste obezbedili sebi mesto na Koledžu, a ova suma će se odbiti od vaše školarine za prvu godinu.

PRIPREMNI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Pripremni kurs Engleskog jezika je prvi korak ka studiranju na Međunarodnom Poslovnom Koledžu. Bilo da ste početnik kojem treba vremena da razvije svoj akademski Engleski jezik ili tečno govorite težeći ka usavršavanju svojih veština, pripremni kurs engleskog jezika će vam pružiti adekvatan ambijent kako biste se lakše privikli na studentski život. Kursevi se sastoje od tri popodnevna ili večernja časa nedeljno, od pocetnog do srednjeg nivoa, u trajanju od tri meseca.

Dodatne informacije

Međunarodni Poslovni Koledž u Kosovskoj Mitrovici (IBCM)
Adresa: Cara Dušana, 38220 Kosovska Mitrovica,
Telefon: 028/409-013 i 065/250-3-414
Mejl: info@ibcmitrovica.eu
Vebsajt: www.ibcmitrovica.eu
Facebook: www.facebook.com/ibcmitrovica

Pogledajte još