Privatni fakulteti i visoke škole u BiH

Privatni fakulteti i visoke škole u BiH svoj nastavni program usklađuju i prilagođavaju Bolonjskoj deklaraciji. Na prostoru Bosne i Hercegovine nalazi se veliki broj privatnih univerziteta kao i samostalnih fakulteta i visokih škola u privatnom vlasništvu. Na ovoj stranici izdvojili smo akreditovane visokoškolske ustanove u privatnom vlasništvu sa sedištem u Bosni i Hercegovini.

Privatne visoke škole u BiH

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner ALUM 2