Prirodno-matematički fakultet – Novi Sad

prirodno matematicki fakultet novi sadAdresa: Trg Dositeja Obradovica 3, Novi Sad
Telefon: 021/454-389
Website: www.pmf.uns.ac.rs
Email: tamara.zoric@pmf.uns.ac.rs

Postoji od 1969. godine. Na fakultetu je akreditovana čak 49 studijskih programa iz oblasti biologije, ekologije, zaštite životne sredine, fizike, astronomije, geografije, turizma, hotelijerstva, hemije, biohemije, matematike i informatike. Fakultet tenutno ima oko 4500 aktivnih studenata, a nastavu im drži oko 300 nastavnika i saradnika u nastavi. Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom konvencijom, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Nastava se odvija kroz osnovne strukovne, osnovne akademske, master akademske, specijalističke akademske, integrisane akademske i doktorske studije.

POMOĆ PRI IZBORU FAKULTETA ILI VISOKE ŠKOLE

Ne znate šta da upišete ili se dvoumite između više fakulteta ili visokih škola? Portal Edukacija, pomaže vam pri izboru fakulteta kroz test profesionalne orijentacije uz nadzor stručnog tima. Napravite pravi izbor i usmerite svoju karijeru na pravi put!.

DETALJNIJE

OSTVARI POPUST NA ŠKOLARINU I DO 20%!

Ostvarite popust na školarinu prilikom upisa privatnog fakulteta ili visoke škole i uštedite i do 20%. Sačuvajte vreme i novac, a brigu o upisu prepustite nama. Ustanove sa kojima sarađujemo su najbolje privatne obrazovne ustanove u zemlji!

DETALJNIJE

ŽELIŠ DA STUDIRAŠ U INOSTRANSTVU?

Ukoliko ste se odlučili da studije nastavite u inostranstvu, za to postoji posebna procedura, a naš stručni tim će biti uz vas tokom celog procesa. Pomažemo vam u pripremi dokumentacije, posredujemo prilikom upisa, pomažemo u odabiru fakulteta.

DETALJNIJE

SMEROVI - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Optometrija

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Diplomirani biolog
 • Diplomirani ekolog
 • Fizika
 • Geografija
 • Profesor geografije
 • Turizam (4 modula)
  • Turizam
  • Hotelijerstvo
  • Gastronomija
  • Lovni turizam
 • Hemija
 • Hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
 • Biohemija
 • Zaštita životne sredine
 • Matematika
 • Računarske nauke
 • Informacione tehnologije

INTEGRISANE STUDIJE

 • Dvopredmetna nastava prirodnih nauka, matematika i informatika
 • Integrisane akademske studije – Master profesor biologije (5 godina)
 • Integrisane akademske studije – Master profesor fizike (5 godina)
 • Integrisane akademske studije – Master profesor matematike (5 godina)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Hemija (15 mesta)
 • Biohemija (15 mesta)
 • Zaštita životne sredine (25 mesta)
 • Metodika nastave hemije (15 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Master ekolog (60 mesta)
 • Master biolog (70 mesta)
 • Master geograf (20 mesta)
 • Dvopredmetna nastava prirodnih nauka matematike i računarstva (60 mesta)
 • Hemija (75 mesta)
 • Biohemija (25 mesta)
 • Zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine (25 mesta)
 • Fizika (35 mesta)
 • Matematika (25 mesta) – 2 godine
 • Primenjena matematika (25 mesta) – 2 godine
 • Informatika (50 mesta) – 2 godine
 • Nastava informatike (25 mesta) – 2 godine
 • Geoinformatika (25 mesta)
 • Master profesor geografije (30 mesta)
 • Master profesor biologije (40 mesta)
 • Master profesor fizike (15 mesta)
 • Profesor matematike (27 mesta) – 2 godine
 • Reproduktivna biologija – zajednički program (15 mesta)
 • Master turizmolog (100 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktor nauka – biloške nauke (10 mesta)
 • Doktor nauka – ekološke nauke (10 mesta)
 • Fizika (15 mesta)
 • Doktor nauka – geonauke – turizam (5 mesta)
 • Hemija (10 mesta)
 • Biohemija (10 mesta)
 • Zaštita životne sredine (10 mesta)
 • Matematika (15 mesta)
 • Informatika (11 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

Obrazovni profil biologija i ekologija

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Biologija za Osnovne akademske studije biologije (Diplomirani biolog i Diplomirani profesor biologije) i Osnovne akademske studije ekologije (Diplomirani ekolog).

Obrazovni profil fizika

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Fizika ili Matematika ili Astronomija za Osnovne akademske studije fizike (Diplomirani fizičar) i Optike za Osnovne strukovne studije optometrije.

Obrazovni profil geografija, turizam i hotelijerstvo

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Geografija za Osnovne akademske studije geografije (Diplomirani geograf, Diplomirani profesor geografije). Prijemni ispit se polaže iz predmeta: Geografija, Turistička geografija, Ekonomika turizma za akademske studije Diplomirani turizmolog (svi moduli).

Obrazovni profil hemija

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Hemija za Osnovne akademske studije hemije (Diplomirani hemičar, Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom), Osnovne akademske studije biohemije (Diplomirani biohemičar) i Osnovne akademske studije zaštite životne sredine (Diplomirani analitičar zaštite životne sredine).

Obrazovni profil matematika i informatika

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Matematika za Osnovne akademske studije matematike (Matematičar, svi moduli i Diplomirani profesor matematike), i za Osnovne akademske studije informatike (Informatičar, Diplomirani informatičar). Kandidati za upis na studijski program Informatika mogu da polažu deo prijemnog ispita iz predmeta Programiranje.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za upis na prvu godinu osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija za samofinansirajuće studente razlikuje se u zavisnosti od smera:

 • Optometrija – 218.900 dinara
 • Diplomirani biolog, master profesor biologije, diplomirani ekolog – 90.750 dinara
 • Fizika, profesor geografije, geografija, matematika, master profesor fizike, master profesor matematike – 54.450 dinara
 • Računarske nauke, informacione tehnologije – 77.440 dinara
 • Turizam (sva 4 modula), hemija, hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, biohemija, zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine – 107.690 dinara
 • Školarina za strane državljane na osnovnim strukovnim studijama iznosi 3.500 evra, dok na osnovnim akakdemskim studijama školarina iznosi 2.000 evra.

BROJ MESTA - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Optometrija
30
30
Diplomirani biolog
55
25
80
Diplomirani ekolog
45
15
60
Fizika
48
7
55
Geografija
10
10
20
Profesor geografije
18
22
40
Turizam
18
47
65
Hotelijerstvo
19
21
40
Gastronomija
10
25
35
Lovni turizam
10
10
20
Hemija
57
5
62
Hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
30
5
35
Biohemija
30
5 35
Zaštita životne sredine
26
5
31
Matematika
75
5
80
Računarske nauke
40
5
45
Informacione tehnologije
70
10
80
Dvopredmetna nastava prirodnih nauka, matematika i informatika
20
20
Integrisane akademske studije master profesor biologije
35
5
40
Integrisane akademske studije master profesor fizike
20
5
25
Integrisane akademske studije master profesor matematike
50
5
55
UKUPNO 666 287 953

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*