Pravni fakultet – Beograd

pravni_fakultetAdresa: Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
Telefon: 011/302-76-00
Website: www.ius.bg.ac.rs
Email: pravni@ius.bg.ac.rs

Pravni fakultet je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Ovaj fakultet je jedan od najvećih u zemlji i regionu po broju studenata. Na osnovnim studijama se nalazi oko 8.000 studenata, a na specijalističkim, magistarskim i doktorskim nekoliko stotina. Pored nastavnih delatnosti fakultet organizuje u brojne naučno-istraživačke, i stručne aktivnosti. Kao gosti u nastavi, često časove i kurseve drže brojni domaći i strani stručnjaci.

SMEROVI - PRAVNI FAKULTET BEOGRAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Pravo

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Pravo (50 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

  • Pravo – 1 godina (500 mesta)
  • Master prava evropskih integracija – 1 godina (60 mesta)
  • Master prava evropskih integracija – 2 godine (10 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - PRAVNI FAKULTET BEOGRAD

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit se polaže iz:

  • Istorije
  • Srpskog jezika
  • Ustava i prava građana.

Prijemni ispit se sastoji od 60 pitanja i to: 25 pitanja iz Srpskog jezika, 25 pitanja iz Istorije i 10 pitanja iz Ustava i prava građana.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 95.000 dinara

Školarina za strane državljane iznosi 2.100 evra.

BROJ MESTA - PRAVNI FAKULTET BEOGRAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Pravo
600
800
1400
UKUPNO 600 800 1400

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - PRAVNI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.